Pomnik dla Ojczyzny
Redaktor: Ewa Żarnowska    28.11.2017.
11 listopada 2018 roku przypada 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji starosta Karol Górski wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Gorlickiej podjął inicjatywę budowy w powiecie gorlickim Pomnika Niepodległości upamiętniającego tamto doniosłe wydarzenie. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli i podziału Polski pomiędzy trzy państwa zaborcze: Austrię, Niemcy i Rosję, Polska odzyskała niepodległość stając się suwerennym i wolnym państwem. Wskrzeszenie i odbudowa naszej ojczyzny dla wielu zdawały się być niemożliwe, a jednak stały się rzeczywistością. Zdobycie niezależności oraz jej obrona wymagały uruchomienia i zaangażowania niebywałych sił narodowych, a także gotowości do walki i ofiarowania życia za Ojczyznę.
W związku z tym historycznym wydarzeniem starosta Karol Górski, popierając inicjatywę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej, podjął starania o budowę Pomnika Niepodległości.

Zamysł ten jednoczyłby wszystkie samorządy Ziemi Gorlickiej w upamiętnieniu odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stanowiłby oddanie hołdu bohaterom walczącym o wolność Ojczyzny – mówi starosta Karol Górski. Nasi przodkowie zasługują na szacunek i pamięć za swoje dokonania, a ich poświęcenie powinno być dla nas zobowiązaniem do dozgonnej wdzięczności. W związku z tym wystąpiłem do wszystkich samorządów miast i gmin powiatu gorlickiego o wsparcie tej inicjatywy zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Ufam, że uda się nam wypracować wspólne stanowisko, co do lokalizacji i formy pomnika oraz zgromadzić potrzebne na jego realizację środki, aby na 100-lecie odzyskania niepodległości monument był gotowy – podkreśla starosta.

Zdjęcie jest "luźną" wizualizacją tematu pomnika