LGD Beskid Gorlicki zaprasza do składania wniosków
Redaktor: Ewa Żarnowska    22.11.2017.
  Od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Szczegóły dostępne na stronie: http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/ Ogłoszenie do pobrania tutaj plik pdf