Iskra z nagrodami
Redaktor: Ewa Żarnowska    31.10.2017.
W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbył się I Powiatowy Konkurs Elektryczny „ISKRA”. Konkurs został objęty patronatem pomysłodawców przedsięwzięcia starosty Karola Górskiego oraz radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego i wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej Pawła Śliwę. Do konkursu stanęło 100 uczniów.

 


Spotkanie rozpoczął dyrektor CKPiU Adam Tarsa, który powitał uczniów i podziękował za tak liczny udział, gdyż przystąpiło do niego aż 100 uczniów ze szkół ponadpodstawowych kształcących się w branżach: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, mechanicznej i samochodowej. Dyrektor wyraził nadzieję, że konkurs nie zakończy się tylko na I edycji, lecz będzie organizowany również w kolejnych latach.
Wiceprezes Paweł Śliwa życzył uczniom powodzenia przy rozwiązywaniu testu i zadań praktycznych i podziękował dyrektorowi CKPiU oraz naczelnikowi Wydziały Edukacji, Sportu i Kultury Tadeuszowi Mikrutowi za organizację konkursu.

1.
img_4303.jpg
2.
img_4303a.jpg
3.
img_4320.jpg
4.
img_4333.jpg
5.
img_4340.jpg
6.
img_4342.jpg
7.
img_4345.jpg
8.
img_4356.jpg


Po zakończeniu oficjalnej części uczniowie dzielnie ruszyli „do boju”. Zmagali się z testem wiedzy złożonym z 30 pytań. I  etap wyłonił 60 uczestników z największą ilością punktów, którzy przeszli do II etapu praktycznego, który polegał na rozpoznaniu i prawidłowym nazwaniu wylosowanego zestawu: aparatu, elementu lub urządzenia. Zakres tematyczny konkursu obejmował wiedzę z elektrotechniki, elektroniki, energetyki i mechatroniki, a jego celem było motywowanie uczniów szkół powiatu gorlickiego do zdobywania i poszerzania wiedzy.

Prace oceniała 6 – osobowa komisja, której przewodniczył Michał Wolski. Nagrodą główną w konkursie, ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach, była wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów dla 45 osób, które zdobyły największą ilość punktów oraz książki i dyplomy dla zdobywców sześciu pierwszych miejsc.

Nagrody wręczał i gratulacje składał wicestarosta powiatu Jerzy Nalepka, który przypomniał postać patrona sali audiowizualnej prof. Franciszka Janika, podkreślając, ze ten wybitny inżynier i konstruktor samolotów z Mszanki może być wzorem do naśladowania.

Laureatami konkursu zostali:
- 1 miejsce ex aequo - Radosław Bryła (ZS nr 1 w Gorlicach) i Jan Fejklowicz (ZST w Gorlicach)
- 3 miejsce - Grzegorz Brach (ZST w Gorlicach)
- 4 miejsce - Krzysztof Marszał (ZST w Gorlicach)
- 5 miejsce - Dominik Kusiak (ZST w Gorlicach)
- 6 miejsce - Rafał Kipiel (ZS nr 1 w Gorlicach)

Informację opracowała Joanna Podsadowska

Więcej zdjęć na naszyn fanpage /powiatgorlicki

1.
img_4353.jpg
2.
img_4354.jpg
3.
img_4355.jpg
4.
img_4356.jpg
5.
img_4358.jpg
6.
img_4359.jpg
7.
img_4380.jpg
8.
img_4381.jpg