Historyczny moment
Redaktor: Ewa Żarnowska    26.10.2017.
To precedens, historyczny moment, jak uczta u Wierzynka i my w tej uczcie bierzemy udział – mówi dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl. Ta uczta to projekt SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu. „Gośćmi” - partnerami projektu są m.in. oddziały muzeum, czyli Skansen Wsi Pogorzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku i Zagroda Maziarska w Łosiu.

 


- W obu tych miejscach wykonywane są po raz pierwszy od wielu lat bardzo istotne, gruntowne prace remontowe – mówił dyrektor Zdzisław Tohl podczas spotkania Grupy Sterującej Projektu. Za ponad 800 tys. zł w latach 2017-2018 w skansenie wykonujemy kamienne ścieżki do poszczególnych obiektów, wymienimy 360 metrów ogrodzenia na stylowy płot od strony drogi gminnej i nową siatkę wzdłuż trasy rowerowej do ogrodzenia kościoła parafialnego. Ponadto wymienimy sześć strzech na pogórzańskich chałupach oraz wykonamy impregnację gontów na dachach czterech obiektów. W tym roku już wymieniliśmy wiekowy gont drewniany na dworku mieszczańskim – informuje dyrektor Tohl. Natomiast w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu zaimpregnowano już gonty drewniane na wszystkich trzech obiektach oddziału tj. stodole, chałupie i spichlerzu. Ponadto do końca br. Zagroda wzbogaci się o nowy obiekt – chałupę łemkowską z Bartnego. Na wiosnę przyszłego roku planowane jest ukończenie całkowitej adaptacji chałupy na ośrodek edukacyjno-wystawienniczy. Chcemy stworzyć tam salę o powierzchni 70 m kw., gdzie będą odbywały się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dobrych warunkach lokalowych - dodaje dyrektor.

1.
img_2950.jpg
2.
img_2951.jpg
3.
img_4277.jpg
4.
img_4277a.jpg
5.
img_4278.jpg
6.
img_4278a.jpg
7.
img_4281.jpg
8.
img_4282.jpg
9.
img_4284.jpg
10.
img_4285.jpg
11.
img_4286.jpg
12.
img_4288.jpg
13.
img_4289.jpg
14.
img_4291.jpg
15.
img_4292.jpg
16.
img_4293.jpg
17.
img_4294.jpg
18.
img_4295.jpg
19.
img_4296.jpg
20.
img_4298.jpg
21.
img_4299.jpg
22.
img_4300.jpg
23.
img_4301.jpg
24.
img_4302.jpg


W skali Małopolski projekt pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu zakłada kompleksową rewitalizację zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) oraz zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej obiektom drewnianym, a także ich zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Projekt realizowany w formule partnerstwa przy udziale finansowym środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Liderem projektu jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (instytucja kultury województwa małopolskiego), a Partnerami w projekcie są: Gmina Dobczyce; Skansen w Sidzinie – Muzeum Sztuki Ludowej oraz 5 instytucji kultury województwa małopolskiego (Muzeum Okręgowe w Tarnowie; Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec; Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej; Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów; Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Projekt jest ujęty w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego.