Z ministrem o bezpieczeństwie
Redaktor: Ewa Żarnowska    23.10.2017.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak gościł w Gorlicach. Wziął udział w konferencji  nt. „Bezpieczeństwo obywateli Polski lokalnej” zorganizowanej z inicjatywy Poseł na Sejm Barbary Bartuś i  Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Gorlickiego Tomasza Płatka. Konferencję poprzedziła msza św. w Bazylice Mniejszej w Gorlicach.

 


- Polska jest krajem bezpiecznym i pokazaliśmy to m.in. podczas Światowych Dni Młodzieży – mówił minister Mariusz Błaszczak. Obowiązuje zasada zero tolerancji dla łamania prawa, bo prawo ma być drogowskazem, a wszyscy obywatele mają być równi wobec prawa. Prowadzimy program modernizacji służb mundurowych. Powtórzę za księdzem biskupem o etosie służby, o poświęceniu, bo pracownicy mundurowi są zawsze, nawet w swoim czasie wolnym, na służbie dla drugiego człowieka. Minister nawiązał również do kryzysu migracyjnego i doniosłej roli Straży Granicznej w zabezpieczaniu granic, stąd przywracanie posterunków Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
Minister mówił także o wsparciu dla policji, straży pożarnej oraz OSP i w trakcie spotkania wręczył promesę przedstawicielom OSP w Stróżnej.

W konferencji w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach uczestniczyli oprócz ww m.in.: Senator RP Stanisław Kogut, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Starosta Gorlicki Karol Górski,  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak, Dyrektor Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski, Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu Michał Trybus, Prokurator Rejonowy w Gorlicach Tadeusz Cebo, a także burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu gorlickiego z przewodniczącymi miast i gmin.

Podczas konferencji prelekcje wygłosili:
- insp. Krzysztof  Tybor - Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach - „Bezpieczeństwo obszarów przygranicznych  - współpraca policji z innymi służbami.”
- bryg. Krzysztof Gładysz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach - „Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jako elementu systemu bezpieczeństwa państwa na przykładzie powiatu gorlickiego.”
- mjr SG Łukasz Olenicz – Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie - „Nielegalna migracja i przestępczość transgraniczna.”
- Daniel Korzeń – Prezes Gorlickiego WOPR - „Bezpieczeństwo osób wypoczywających nad zalewem w Klimkówce.”
- Józef Legutko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice  - „Przeciwdziałanie wszelkim formom szkodnictwa leśnego, współpraca Służby Leśnej, Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej w zakresie ochrony lasów Skarbu Państwa.”
- Michał Słaboń – Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR oraz Łukasz Smetana - szef zespołu ds. SAR Grupy Krynickiej GOPR - „Wykorzystanie efektu synergii podczas działań poszukiwawczych osób zaginionych na przykładzie współpracy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach i Grupy Krynickiej GOPR.”

Konferencja zorganizowana została we współpracy z Komendą Powiatową Policji, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Grupą Zamiejscową Placówki Straży Granicznej, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym  - Grupa Krynicka oraz Strażą Leśną i Nadleśnictwem Gorlice.

1.
tn_img_4145.jpg
2.
tn_img_4145a.jpg
3.
tn_img_4145b.jpg
4.
tn_img_4147.jpg
5.
tn_img_4150.jpg
6.
tn_img_4151.jpg
7.
tn_img_4152.jpg
8.
tn_img_4153.jpg
9.
tn_img_4160.jpg
10.
tn_img_4162.jpg
11.
tn_img_4166.jpg
12.
tn_img_4170.jpg
13.
tn_img_4171.jpg
14.
tn_img_4172.jpg
15.
tn_img_4173.jpg
16.
tn_img_4175.jpg
17.
tn_img_4175a.jpg
18.
tn_img_4176.jpg
19.
tn_img_4179.jpg
20.
tn_img_4179a.jpg
21.
tn_img_4180.jpg
22.
tn_img_4181.jpg
23.
tn_img_4186.jpg
24.
tn_img_4189.jpg
25.
tn_img_4190.jpg
26.
tn_img_4191.jpg
27.
tn_img_4193.jpg
28.
tn_img_4196.jpg
29.
tn_img_4198.jpg
30.
tn_img_4199.jpg