Powrót anioła do Gorlic
Redaktor: Ewa Żarnowska    21.10.2017.
Po roku żmudnej pracy renowacyjnej i konserwatorskiej w Katedrz Konserwacji i Restauracji Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na  Cmentarz Parafialny w Gorlicach powrócił nagrobny pomnik anioła. Konserwacja zabytkowej rzeźby prowadzona była przez studentów krakowskiej Akademii. Dziś rektor ASP prof. Stanisław Tabisz wraz z kierownikiem Katedry prof. Ireneuszem Płuską gościli w Gorlicach.

 

Spotkali się ze starostą Karolem Górskim, burmistrzem Gorlic Rafałem Kuklą, prezesem  Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego i Upiększania Miasta Gorlice z Okolicą Andrzejem Welcem oraz dyrektorem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisławem Tohlem, a także księdzem proboszczem Stanisławem Ruszelem.

Spotkanie było okazją  do przekazania podziękowań przez starostę Karola Górskiego i burmistrza Rafała Kuklę dla rektora ASP prof. Stanisława Tabisza i kierownika katedry prof. Ireneusza Płuski oraz całego Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki za podjęcie tematu konserwacji zabytkowych pomników z gorlickiego cmentarza. Stało się to możliwe na mocy podpisanego w 2014 porozumienia o współpracy.

Odnowiony anioł powrócił na górb Marii Krystyny Augustynówny, która zmarła w 1925 roku. Rzeźbę wykonał Stanisław Bodnicki. Niestety z upływem lat uległa zniszczeniu. Studenci krakowskiej ASP odtworzyli aniołowi skrzydła i rękę. Pomnik zabezpieczony został także specjalną substancją chroniącą przed wilgocią.

Jak informował prezes Andrzej Welc na cmentarzu parafialnym w Gorlicach odrestaurowano już 11 pomników. Każdego roku w Święto Zmarłych na cmentarzu prowadzona jest kwesta na ten cel. Podobnie będzie i w tym roku, bo jest jeszcze wiele do zrobienia.

Oprócz krakowskiej ASP renowacji zabytkowych nagrobków podjęli się artysta, rzeźbiarz, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl oraz firma kamieniarska Jerzego Wojnarowskiego. Ich prace są monitorowane przez pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

1.
aimg_4139.jpg
2.
bimg_4119.jpg
3.
cimg_4131.jpg
4.
dimg_4143.jpg
5.
eimg_4138.jpg
6.
img_4062.jpg
7.
img_4072.jpg
8.
img_4078.jpg
9.
img_4082.jpg
10.
img_4088.jpg
11.
img_4090.jpg
12.
img_4092.jpg
13.
img_4105.jpg
14.
img_4110.jpg
15.
img_4111.jpg
16.
img_4112.jpg
17.
img_4113.jpg
18.
img_4122.jpg
19.
img_4130.jpg
20.
img_4131.jpg
21.
img_4132.jpg