XXXI sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    19.10.2017.
Zapraszamy na XXXI sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się 26 października 2017 roku o godz. 10-tej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat (zgodnie z zapisami Ustawy „Prawo Oświatowe” art. 11 ust. 1 pkt 7 oraz z uwzględnieniem zapisów Uchwały Nr XI/62/15 Rady Powiatu Gorlickiego z 15.12.2015 r. w sprawie określenia działań w zakresie oświaty).
4. Informacja n/t realizacji zadań statutowych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu.
5. Informacja n/t funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Powiecie.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szymbarku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Szymbarku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bobowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Bobowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bieczu w Branżową Szkołę I Stopnia w Bieczu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Gorlicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Gorlicach  w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Gorlicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Gorlicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Bobowej.   
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Bobowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Bieczu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Gorlicach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2  w Gorlicach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Gorlicach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kobylance.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szymbarku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Kobylance.
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Szymbarku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kobylance.
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szymbarku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny. (Skarb Państwa)
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny. (Gmina Gorlice)
27. Informacja Starosty i Przewodniczącego Rady n/t oświadczeń majątkowych Radnych.
28. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.         
29. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych z XXX sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
30. Interpelacje Radnych.
31. Wnioski i oświadczenia Radnych.
32. Sprawy różne.
33. Zamknięcie posiedzenia.