Nasi elitarni nauczyciele
Redaktor: Ewa Żarnowska    19.10.2017.
Ośmiu nauczycieli ze szkół  i placówek prowadzonych przez Powiat Gorlicki znalazło się w gronie nauczycielskiej elity Małopolski, odbierając Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty. Okolicznościowa uroczystość odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa.W spotkaniu uczestniczyli: Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz przedstawiciele: delegatur Kuratorium Oświaty, samorządu miasta Krakowa i samorządów lokalnych, związków zawodowych i służb mundurowych. Spotkali się z „elitą wśród nauczycieli”, bo takiego właśnie określenia użyła kurator Barbara Nowak witając obecnych na sali gości.

Na początku spotkania uczestnicy wraz z młodzieżowym chórem VIII LO w Krakowie odśpiewali Hymn Narodowy. Następnie zebrani wysłuchali krótkiego koncertu utalentowanego i nagrodzonego wieloma wyróżnieniami chóru.
Potem głos zabrali wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i kurator Barbara Nowak. Przekazali oni zebranym życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Nauczyciela.

Kurator Barbara Nowak powiedziała między innymi:
Życzę Wam tego, czego chciałabym życzyć również sobie, bo wciąż czuję się nauczycielem. Chciałabym, aby szkoły były wolne od nadmiaru biurokracji i zbędnych rzeczy, aby nauczanie i wychowanie było czymś pięknym… Bo tylko prawdziwie wolne szkoły mogą wychować prawdziwie wolnych i odpowiedzialnych ludzi dla społeczeństwa.

Wśród nagrodzonych nie zabrakło nauczycieli ze szkół  i placówek prowadzonych przez Powiat Gorlicki.

Medale KEN odebrali między innymi:

Teresa Cetnarowska – I LO im. M. Kromera w Gorlicach
Robert Góra – I LO im. M. Kromera w Gorlicach
Lucyna Prorok – ZSZ im. K. Pułaskiego w Gorlicach
Zbigniew Żyrkowski – CKPiU w Gorlicach
 Krystyna Pogorzelska - SOSW w Szymbarku
Aneta Kafel – SOSW w Kobylance

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej odebrał:

Jerzy Tomasik – I LO im. Marcina Kromera

Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty odebrała:
Renata Stępień – Dyrektor ZST im. W. Pola w Gorlicach

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

1.
s1.jpg
2.
s2.jpg
3.
s3.jpg
 

Informację i zdjęcia udostępniła dyrektor R. Stępień

Szczególowa informacja i zdjecia będa dostepne na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/