Odznaczenia, podziękowania i wzruszenia
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.10.2017.
Kilkadziesiąt osób przybyło na uroczystości jubileuszowe z okazji 60-lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Gorlicach. Wśród gości byli m.in. senator RP Stanisław Kogut, wicewojewoda małopolski Józef Gawron i starosta Karol Górski.  Spotkanie prowadzili: najstarsza stażem działaczka i prezeska koła Teresa Augustyn i obecny prezes Jan Gala.

 


Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się mszą św. w bazylice mniejszej pw. NNMP w Gorlicach, a okolicznościowe spotkanie odbyło się w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach.
Historię PZN i gorlickiego koła przyblizyła Teresa Augustyn.
W 1951 roku została powołana jedyna w Polsce Ludowej organizacja społeczna zrzeszająca osoby z dysfunkcją narządu wzroku, którą był Polski Związek Niewidomych. W Gorlicach oddział tego stowarzyszenia  powstał 6 lat później, czyli w 1957 roku. Początkowo zgrupowanie liczyło 500 członków, w tym 30 dzieci. Obecnie jest to 160 członków, w tym 11 dzieci. Losy koła toczyły się różnie. Jednym z istotnych problemów był brak odpowiedniego lokalu dla potrzeb koła.
- Po 35 latach starań  w końcu dzięki obecnemu staroście i burmistrzowi Gorlic mamy wygodne i ciepłe lokum  przy ul. Bieckiej 9 za co serdecznie dziękujemy – mówiła Teresa Augustyn. Przekazała także podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji jubileuszowego spotkania.
Podczas uroczystości wicewojewoda Józef Gawron wręczył przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Teresa Augustyn. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Krystyna Janik, Jan Gala i Jan Rząca.
Ponadto przyznane zostały Odznaczenia Honorowe PZN oraz Odznaczenie Przyjaciel Niewidomego. Uhonorowane osoby nie kryły wzruszenia.
Z życzeniami i podziękowaniami za dotychczasową pracę na rzecz osób niewidomych i niedowidzących pospieszył m.in. starosta Karol Górski.

1.
tn_img_3555.jpg
2.
tn_img_3556.jpg
3.
tn_img_3561.jpg
4.
tn_img_3562.jpg
5.
tn_img_3563.jpg
6.
tn_img_3564.jpg
7.
tn_img_3565.jpg
8.
tn_img_3566.jpg
9.
tn_img_3568.jpg
10.
tn_img_3575.jpg
11.
tn_img_3578.jpg
12.
tn_img_3581.jpg
13.
tn_img_3582.jpg
14.
tn_img_3586.jpg
15.
tn_img_3587.jpg
16.
tn_img_3588.jpg
17.
tn_img_3591.jpg
18.
tn_img_3592.jpg
19.
tn_img_3594.jpg
20.
tn_img_3595.jpg
21.
tn_img_3596.jpg
22.
tn_img_3598.jpg
23.
tn_img_3599.jpg
24.
tn_img_3600.jpg
25.
tn_img_3601.jpg
26.
tn_img_3602.jpg
27.
tn_img_3603.jpg
28.
tn_img_3604.jpg
29.
tn_img_3605.jpg
30.
tn_img_3607.jpg
31.
tn_img_3609.jpg
32.
tn_img_3611.jpg
33.
tn_img_3612.jpg
34.
tn_img_3614.jpg
35.
tn_img_3620.jpg
36.
tn_img_3622.jpg
37.
tn_img_3623.jpg
38.
tn_img_3624.jpg
39.
tn_img_3627.jpg
40.
tn_img_3628.jpg
41.
tn_img_3629.jpg
42.
tn_img_3632.jpg
43.
tn_img_3633.jpg
44.
tn_img_3638.jpg
45.
tn_img_3639.jpg