Gdy potrzebny jest lekarz
Redaktor: Ewa Żarnowska    04.10.2017.
Informujemy, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców powiatu gorlickiego jest realizowana tak jak do tej pory, czyli przez Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach przy ul. Węgierskiej 21, tel.18 352 75 74. Gorlicki szpital od 1 października 2017 r. świadczy także opiekę nocną i świąteczną dla Miasta i Gminy Grybów oraz Gminy Korzenna,  w Grybowie przy ul. Grunwaldzkiej 36 (ADMA - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie), tel. 18 26 22 604.

 


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania;
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie - życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Źródło informacji: http://www.szpital.gorlice.pl/