Ogień w uzdrowisku
Redaktor: Ewa Żarnowska    04.10.2017.
Płoną drewniane domki i stary drewniany budynek sanatoryjny oraz pobliski las... Tak groźnie wyglądał scenariusz ćwiczeń strażackich w uzdrowisku Wapienne na terenie Ośrodka Wczasowo-Leczniczego. Głównym tematem ćwiczeń było ugaszenie pożaru, ewakuacja osób zagrożonych i udzielenie pomocy poszkodowanym. W podsumowaniu ćwiczeń uczestniczyli m.in. starosta Karol Górski i komendant PSP w Gorlicach Krzysztof Gładysz.W ćwiczeniach uczestniczyli:
- KP PSP w Gorlicach i JRG PSP w Gorlicach – 5 samochodów/ 16 strażaków
- Kompania Gaśnicza „Tymbark”- Pluton 2
- Kompania Specjalna-Pompowa „Krak”- Sekcja D
- Jednostki OSP z terenu powiatu 14 samochodów/71 strażaków
- Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach 1samochód/ 2 policjantów
- Pogotowie Ratunkowe w Gorlicach (aplikacyjnie)

Uczestnicy ćwiczeń mieli do wykonania m.in.:
- przeprowadzenie rozpoznania dotyczącego rozmiaru pożaru, ilości osób wymagających ewakuacji oraz zapotrzebowania na dodatkowe siły i środki potrzebne do ugaszenia pożaru,
- przeprowadzenie rozpoznania dotyczącego ustalenia ilości osób poszkodowanych oraz uwiezionych w płonącym budynku,
- przeprowadzenie ewakuacji osób poszkodowanych i zagrożonych,
- udzielenie poszkodowanym pomocy,
- zapewnienie ciągłości podawania wody do celów gaśniczych poprzez budowę stanowiska wodnego na basenie oraz dostarczanie wody na duże odległości,

1.
tn_img_20170927_100658.jpg
2.
tn_img_20170927_101103.jpg
3.
tn_img_20170927_101544.jpg
4.
tn_img_20170927_102640.jpg
5.
tn_img_20170927_110100.jpg
6.
tn_img_20170927_110107.jpg
7.
tn_img_20170927_110421.jpg
8.
tn_img_20170927_110519.jpg
9.
tn_img_20170927_110929.jpg
10.
tn_img_20170927_111334.jpg
11.
tn_img_20170927_111411.jpg
12.
tn_img_20170927_111436.jpg


Zasadniczym celem ćwiczeń było:
- Doskonalenie współdziałania podmiotów KSRG oraz podmiotów wspomagających KSRG na szczeblu powiatu,
- Praktyczne sprawdzenie  prawidłowości założeń „Powiatowego Planu Ratowniczego” KP PSP w Gorlicach,
- Sprawdzenie zasad i skuteczności alarmowania oraz praktycznych czasów dojazdu sił i środków na miejsce koncentracji,
- Współpraca z Pogotowiem Ratunkowym podczas działań na terenie powiatu,
- Sprawdzenie systemu współdziałania z Policją podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
- Organizacja systemu łączności podczas akcji prowadzonych z wykorzystaniem dużej ilości sił i środków,
- Doskonalenie umiejętności podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas wystąpienia w małych odstępach czasowych kilku pożarów o różnorodnej specyfice,
- Doskonalenie współdziałania ratowników podczas dostarczania dużej ilości środka gaśniczego na znaczne odległości,
- Skoordynowanie działania jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych w warunkach wspólnego działania,
- Wypracowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby innych ćwiczeń taktyczno-bojowych.

W podsumowaniu ćwiczeń uczestniczyli min.: starosta Karol Górski i wójt gminy Sekowa Małgorzata Małuch, którzy dziękowali strażakom za udział w ćwiczeniach i podkreślali ich duże, praktyczne znaczenie dla powodzenia prawdziwych akcji gaśniczych i ratowniczych.

Źródło informacji: KP PSP w Gorlicach
Zdjęcia: własne i Dariusz Surmacz