Brylantowe gody EKONOMIKA
Redaktor: Ewa Żarnowska    02.10.2017.
Pełni energii i młodzi bez względu na wiek – absolwenci, dyrektorzy, nauczyciele oraz obecni uczniowie przybyli tłumnie na jubileusz 75-lecia działalności swojej szkoły - Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci założyciela i pierwszego dyrektora Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Gorlicach Edmunda Kowarza.

 


Jubileuszowe uroczystości ZSE Gorlice rozpoczęła msza św. koncelebrowana, której przewodniczył proboszcz parafii pw. Świętej Jadwigi Królowej ks. Jerzy Gondek. Kazanie wygłosił ojciec rekolekcjonista ks. prof. Witold Kawecki – redemptorysta, który w tym czasie prowadził w gorlickiej parafii misje parafialne. Nabożeństwo śpiewem uświetnił chór Belfersingers.
W mocnych promieniach jesiennego słońca uczestnicy jubileuszu, czyli byli i obecni dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie w gwarnym korowodzie przeszli do obiektów ZSE, gdzie na szkolnym dziedzińcu podziwiali i oklaskiwali występ orkiestry dętej OSP Dominikowice i akrobatyczno-taneczne popisy mażoretek.
Oficjalna część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Jak na jubileusz szkoły przystało nie mogło zabraknąć podziękowań, gratulacji, życzeń i prezentów. Na ręce dyrektor ZSE w Gorlicach Grażyny Pabis-Mazur złożyli je m.in. starosta Karol Górski i wicestarosta Jerzy Nalepka oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kamińska. Dziękowali za za  trud  włożony w kształcenie kolejnych pokoleń mieszkańców Gorlic i regionu, którzy właśnie w szkole pogłębiają swoją wiedzę, poznają predyspozycje zawodowe, odkrywają talenty i pasje oraz kształtują swój charakter w oparciu o dobre wzorce i przekazywane wartości. Gratulowali, że szkoła trwa przy ekonomicznych profilach nauczania, które cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży oraz coraz większym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Życzyli satysfakcji z pracy pedagogicznej, zdolnych i pracowitych uczniów, pamięci absolwentów oraz dalszego rozwoju dla szkoły.
W trakcie spotkania okolicznościowymi statuetkami uhonorowano byłych dyrektorów oraz szczególnie zasłużone dla szkoły osoby. Wręczone zostały ponadto stypendia dla uczniów i nagrody dla nauczycieli.
Ponadto odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci założyciela i pierwszego dyrektora Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Gorlicach Edmunda Kowarza. Fundatorami tablicy byli absolwenci szkoły rocznik 1952-53. Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz proboszcz Jerzy Gondek.
Wzruszającą część artystyczną zaprezentowali uczniowie Ekonomika.     

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie zapewne już wkrótce na stronie ZSE:
http://www.zse.gorlice.pl/

Bogata galeria zdjęć z uroczystości jubileuszowych dostępna jest na naszym fanpage /powiatgorlicki.pl

1.
img_2522.jpg
2.
img_2528.jpg
3.
img_2573.jpg
4.
img_2602.jpg
5.
img_2694.jpg
6.
img_2695.jpg
7.
img_2710.jpg
8.
img_2723.jpg
9.
img_2770.jpg
10.
img_2773.jpg


Szkoła Ekonomiczna pod nazwą Publiczna Miejska Szkoła Handlowa została założona w 1942 roku, a więc w czasie II wojny światowej. Nauka nie odbywała się całkowicie bez zakłóceń - usiłowano kilkakrotnie wywieść uczniów na roboty do Niemiec. Dzięki postawie nauczycieli, pracowników szkoły i anonimowych informatorów zdołano zapobiec tej tragedii. Szkołę jednak zamknięto 9 X 1944 roku. Ponownie otworzono 17 III 1945 roku zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, pod nazwą Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Pierwszą maturę przeprowadzono w lutym 1947 roku. Szkoła kolejno była podporządkowana różnym resortom: Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Skupu, Ministerstwu Oświaty. W 1967 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły, który wybudowano głównie z opodatkowania się rodziców i nauczycieli. Z chwilą oddania nowego budynku naukę pobierało w Technikum Ekonomicznym dziennym i wieczorowym, Zasadniczej Szkole Handlowej łącznie 283 uczniów.

Obecnie ZSE w Gorlicach prowadzi:
TECHNIKUM NR 3 (technik ekonomista, technik handlowiec, technik agrobiznesu, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik spedytor
BRANŻOWĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ I stopnia (sprzedawca, magazynier logistyk).
Szkoła mieści się w dwóch budynkach: głównym przy ulicy Ariańskiej 3 i filialnym przy ulicy Węgierskiej. W szkole działa wiele kół, klubów i stowarzyszeń.