Będą loty i zdjęcia więc zaznacz granice
Redaktor: Ewa Żarnowska    02.10.2017.
Nad powiatem gorlickim, jeśli będzie sporzyjająca pogoda, pojawią się samoloty, z których będą wykonywane zdjęcia dla potrzeb geodezyjnych, a które zapowiadaliśmy już wiosna tego roku. Prosimy więc ponownie, aby właściciele poszczególnych nieruchomości we wszystkich miejscowościach powiatu gorlickiego zechcieli od zaraz odpowiednio oznaczyć punkty graniczne.

 


Oznaczenie punktów granicznych i zdjęcia lotnicze są jednym z etapów prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Będą wykonywane w celu zminimalizowania potencjalnych wątpliwości właścicieli nieruchomości co do przebiegu granic. Będą materiałem pomocniczym.

Informacje dotyczące znakowania punktów granicznych:

1. Znakowanie punktów granicznych nie jest obowiązkowe! To indywidualna, dobrowolna decyzja każdego z właścicieli nieruchomości.

2. Znakowanie może być wykonane tylko w tych miejscach, gdzie jest pewna, jasna i bezsporna granica nieruchomości.

3. Znak musi być wystarczająco duży i namalowany jaskrawym, najlepiej białym kolorem.

4. Wskazane jest, aby znak miał kształt krzyża o rozpiętości ramion 50-70 cm i grubości ok. 20 cm

5. Znak musi byś wykonany dokładnie przy słupie granicznym, który staje się środkiem znaku

6. Znak musi byś w sposób trwały tzn powinien być widoczny przez około 2-3 tygodnie.

7. Znak może być wykonany za pomocą:
- malowania na gruncie białą farbą, białym gipsem lub wapnem (mniej trwałe)
- jasnej lub pomalowanej na biało sklejki lub desek
- pomalowanych na biało cegieł

8. Wskazane jest, aby najbliższe otoczenie znaku granicznego uporządkować z trawy czy zarośli, które mogą go przysłonić.

9. Zdjęcia lotnicze będą wykonywane na terenie całego powiatu gorlickiego i rozpoczną się wg wykonawcy byc może już 2 października 2017 r.


UWAGA! Art. 277 Kodeksu Karnego mówi, że: Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Przykładowe znaki


1.
tn_img_7182.jpg
2.
tn_img_7183.jpg
3.
tn_img_7184.jpg
4.
tn_img_7185.jpg
5.
tn_img_7186.jpg


Zadanie pn.: Wykonanie bazy danych zobrazowań lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy, aerotriangulacji dla projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 2 Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.