Powiatowe jubileusze
Redaktor: Ewa Żarnowska    23.09.2017.
Okolicznościową konferencją w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach uczczono 150-lecie powiatu gorlickiego i 30-lecie Skansenu Wsi Pogorzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku. Była ona okazją do prezentacji historii powiatu i skansenu oraz wspomnień, podziękowań, życzeń i spotkań po latach.    Życie społeczne opiera się na małej ojczyźnie – mówił podczas jubileuszu członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda. Początki samorządności, gdy powstawał powiat gorlicki, były trudne, bo i czasy w Polsce były trudne i niespokojne, ale to właśnie w Galicji zaczął się rodzić duch samorządności i autonomia lokalnych środowisk. Święto powiatu to ważne święto. Ostatnie lata były bardzo owocne dla tego pięknego miejsca i każdy może mieć poczucie, że dołożył cegielkę do tego dzieła. Dla lokalnej społeczności bardzo ważna jest także przestrzeń kultury i takie miejsce jak skansen, które jest świadectwem naszej tożsamości.
    W trakcie spotkania Leszek Zegzda ozdnaczył Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyżem Małopolski starostę Karola Górskiego i dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Zdzisława Tohla. Srebrną Odznaką odznaczeni zostali: Kazimierz Dudek i Andrzej Ćmiech. Ponadto Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymał Leszek Brzozowski, kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.
    Starosta Karol Górski w swoim wystąpieniu przypomniał najważniejsze dla powiatu gorlickiego nazwiska i daty. Przybliżył także osiągnięcia samorządu powiatowego w latach 1999 – 2017 w sferze inwestycyjnej, na którą wydatkowano ok. 350 mln zł, co przełożyło się na widoczne w powiecie zmiany w infrastrukturze drogowej oraz w wyglądzie i funkcjonowaniu wielu instytucji użyteczności publicznej.
- W ciągu 150 lat minęło sześć pokoleń. Wszyscy pracowali na rzecz rozwoju powiatu gorlickiego i my to teraz też czynimy – mowił starosta Karol Górski. Dziękuję parlamentarzystom, obecnemu tutaj senatorowi RP Stanisławowi Kogutowi, na pomoc którego zawsze możemy liczyć. Dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego, który wspiera nas w realizacji wielu ważnych projektów. Dzięki temu m.in. możliwe było utworzenie w 2007 roku Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz gruntowna renowacja kasztelu w Szymbarku, gdzie powstał Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku. Dziękuję samorządom miast i gmin powiatu gorlickiego oraz powiatów ościennych, w tym obecnemu dziś staroście jasielskiemu, za współpracę, szczególnie w zakresie modernizacji dróg. Powiat gorlicki ma szczęście do dobrych radnych, którzy w sposób odpowiedzialny podejmują ważne decyzje i potrafią się porozumieć. DZięuję państwu za współpracę.
Starosta Karol Górski zwrócił się także do obecnej na uroczystości delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu chojnickiego na czele ze starotą Stanisławem Skają, dziękując im za wsparcie okazane mieszkańcom powiatu gorlickiego podczas powodzi w 2010 roku, teraz to dla chojniczan potrzebna jest nasza pomoc. Decyzja o tym ma zapaść na najbliższej sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

Swój jubileusz 30 lat działalności obchodził także Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku - jeden z czterech oddziałów liczącego 10 lat Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Skansen oferuje zwiedzającym 15 zabytkowych, drewnianych obiektów i 2 hektary terenu oraz bogactwo imprez folklorystycznych tj. Panorama Kultur, Pogórzańskie Targowisko Staroci, Konkurs „Małopolska Marzanna”, Noc Świętojańska, czy inscenizacje dożynek i jasełek.
    Z tej okazji Starosta Karol Górski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Gorlickiego Markiem Bugno i przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Zofią Kamińską przekazali podziękowania dyrektorowi Zdzisławowi Tohlowi za troskę o zabytki, popularyzację kultury i sztuki najwyższych lotów oraz pełne oddanie dla rozwoju muzeum i jego oddziałów.

    Uczestnicy uroczystości wysłuchali ponadto prelekcji Daniela Markowicza ph. 150 lat temu utworzono Powiat Gorlicki oraz Krystyny Reinfuss-Janusz na temat Badania Terenowe prof. Romana Reinfussa przed powstaniem Ośrodka w Szymabrku. Wśród gości byli m.in. senator RP Stanisław Kogut, radny Sejmiku Województwa Malopolskego Paweł Śliwa oraz byli starostowie powiatu gorlickiego Andrzej Welc i Witold Kochan. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe wydawnictwo „Muzeum Dwory Karwacjanów i Gadyszów”.
    Spotkanie zakónczyło się w kasztelu w Szymbarku, gdzie wręczone zostały nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa.

    Niestety bardzo złe warunki atmosferyczne spowodowały, że w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku nie odbył się dziś "Piknik Integracyjny. Małopolskie Dni Osób Niepelnosprawnych", który miał być zwieńczeniem jubileuszowych uroczystości. Piknik został przełożony na 30 września. Miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli nam spotkać się o godz. 12 w skansenie i wspólnie dobrze się bawić. Zapraszamy.

Relacja z uroczystości dostępna jest m.in na stronie: https://sadeczanin.info/

1.
img_2105.jpg
2.
img_2108.jpg
3.
img_2108a.jpg
4.
img_2110.jpg
5.
img_2112.jpg
6.
img_2113.jpg
7.
img_2114.jpg
8.
img_2115.jpg
9.
img_2116.jpg
10.
img_2117.jpg
11.
img_2117a.jpg
12.
img_2117b.jpg
13.
img_2118.jpg
14.
img_2119.jpg
15.
img_2120.jpg
16.
img_2122.jpg
17.
img_2123.jpg
18.
img_2125.jpg
19.
img_2126.jpg
20.
img_2130.jpg
21.
img_2138.jpg
22.
img_2139.jpg
23.
img_2142.jpg
24.
img_2145.jpg
25.
img_2146.jpg
26.
img_2147.jpg
27.
img_2162.jpg
28.
img_2164.jpg
29.
img_2167.jpg
30.
img_2169.jpg
31.
img_2170.jpg
32.
img_2171.jpg
33.
img_2174.jpg
34.
img_2178.jpg
35.
img_2181.jpg
36.
img_2182.jpg
37.
img_2184.jpg
38.
img_2187.jpg
39.
img_2188.jpg
40.
img_2190.jpg
41.
img_2193.jpg
42.
img_2196.jpg
43.
img_2199.jpg
44.
img_2200.jpg
45.
img_2203.jpg
46.
img_2207.jpg
47.
img_2212.jpg
48.
img_2215.jpg
49.
img_2234.jpg
50.
img_2235.jpg
51.
img_2237.jpg
52.
img_2239.jpg
53.
img_2240.jpg
54.
img_2241.jpg
55.
img_2242.jpg