Co słychać w szkołach ponadgimnazjalnych
Redaktor: Ewa Żarnowska    10.08.2017.
To jeszcze wakacje, ale... szkoły ponadgimnazjalne już „stroją się” na przyjęcie uczniów. We wszystkich placówkach trwa malowanie, sprzątanie, sprawdzanie sprzętu. W niektórych szkołach toczą się jeszcze większe prace inwestycyjno-remontowe.

 


Poważna inwestycja prowadzona jest w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach, gdzie trwają prace budowlane związane z wydzieleniem przeciwpożarowym klatki schodowej od prateru aż po dach. Koszt całej inwestycji wyniesie 353 tys. zł.
Szkoła ogłosiła także przetarg na roboty budowlane dotyczące prac adaptacyjno-dostosowawczych pięciu pracowni w zawodach budowlanych w ramach tworzonego Centrum Kompetencji Zawodowych.
 

1.
img_1002.jpg
2.
img_1003.jpg
3.
img_1005.jpg
4.
img_1006.jpg
5.
img_1007.jpg
6.
img_1008.jpg
7.
img_1009.jpg
8.
img_1010.jpg
9.
img_1011.jpg
10.
img_1012.jpg
11.
img_1013.jpg
12.
img_1014.jpg


Duże prace inwestycyjno-remontowe prowadzone są w Zespole Szkół Technicznych w Gorlicach. Szkoła przygotowuje się do wdrożenia nowego projektu pn. „LOWE”, czyli  Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych w ramach grantu w wysokości 249 tys. zł z unijnego POWER. W tym celu wykonywany jest kompletny remont 2 sal na II piętrze. Ponadto w ZST wykonano remont sali gimnastycznej i pomieszczeń do niej przylegających  oraz wymianę kabli informatycznych i elektrycznych na II piętrze.

1.
tn_dsc05296.jpg
2.
tn_dsc05300.jpg
3.
tn_dsc05304.jpg
4.
tn_dsc05314.jpg


Remonty prowadzone są także w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach przy ul. Ariańskiej 3. Dotyczą przede wszystkim korytarzy szkolnych i obejmują: demontaż boazerii, malowanie ścian i ułożenie płytek w korytarzu głównym. Wykonano także naprawę dachu. Wszystko po to, by Ekonomik dobrze wyglądał na swój jubileusz 75-lecia działalności.

Prace remontowe toczą się również w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Trwa remont dachu na budynku magazynowym, czyli wymiana więźby dachowej i pokrycie dachu blacha trapezową.
Trwają również prace przygotowawcze do przeprowadzenia prac adaptacyjnych związanych z nowo tworzoną pracownią fryzjerską dla uczniów w ramach tworzonego Centrum Kompetencji Zawodowych.

We wszystkich placówkach prowadzone są prace malarskie, porządkowe, sprawdzające – przeglądy i konserwacje, a dyrektorzy zapewniają, że szkoły będą gotowe na przyjęcie uczniów po wakacyjnym odpoczynku.


Najważniejsze projekty edukacyjno-inwestycyjne nadchodzącego roku szkolnego to:

- Centra Kompetencji Zawodowych (CKZ) - w ZSZ w Gorlicach i CKPiU w Gorlicach. Oprócz części dydaktycznej, część środków, 266 tys. zł, przeznaczona jest na zakup wyposażenia i modernizację pracowni przedmiotowych, w tym 5 pracowni budowlanych i pracowni fryzjerskiej

- Małopolska Chmura Edukacyjna, gdzie na doposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny w ZSE, I LO Kromer i ZS nr 1 w Gorlicach przeznaczymy 850 tys. zł.

- Otrzymaliśmy z PFRON dofinansowanie w wys. 135 tys. zł do budowy szybu windowego dla budynku internatu PZPO w Bieczu  dla potrzeb m.in. Środowiskowego Domu Samopomocy

- Złożyliśmy wspólnie z miastem Gorlice wniosek do RPO o dofinansowanie rewitalizacji budynku I LO im. Marcina Kromera.

- Zleciliśmy wykonanie badań geologicznych osuwiska przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku, na podstawie których będzie wykonana dokumentacja budowlana.