Konkurs dla dzieci
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.08.2017.
Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” prowadzi konkurs pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces”. Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: z klas 1-4 oraz 5-8 szkół podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego. Prace konkursowe należy nadsyłać do 10.10.2017r.

 


Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników dwóch zadań konkursowych.

I. ZADANIE KONKURSOWE – praca plastyczna

Zadanie I polega na zaprezentowaniu swojej wizji nt. tego, w jaki sposób i komu możemy pomagać. Praca przedstawiać ma przysłowiową „pomocną dłoń”. Praca wykonana powinna być w formie plakatu, zachęcającego do szerzenia idei wolontariatu. Motywem przewodnim powinna być dłoń (dowolnie zinterpretowana przez uczestników konkursu). Istotne jest również umieszczenie hasła promującego wolontariat.

Praca konkursowa dotycząca Zadania I ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice związaną z tematem konkursu. Format pracy dowolny. Za dozwolone narzędzia pracy uznaje się wszystkie klasyczne metody wykonania pracy plastycznej jak np. rysunek / malowanka / szkic / plakat / kolaż / wyklejanka itp. Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia tematyki  konkursowej, estetyki pracy i oryginalności.

II. ZADANIE KONKURSOWE – praca fotograficzna wraz z krótkim opisem
Zadanie II to przejście do działania i wykonanie „dobrego uczynku” dla dobra publicznego lub drugiej potrzebującej osoby udokumentowane wywołaną fotografią i krótkim opisem tego, co przedstawia zdjęcie (2-3 zdania).

Fotografia konkursowa dotycząca Zadania II powinna być wywołana w formacie min. 15cm x 21cm, w dobrej rozdzielczości. Powinna zawierać także krótki opis (2-3 zdania: kogo, co i w jakiej sytuacji przedstawia dana fotografia). Opis fotografii powinien zostać umieszczony na dodatkowej kartce.
Każdy uczestnik, który zgłasza swoje pracę tj. pracę plastyczną i pracę fotograficzną wraz z opisem do konkursu powinien odpowiednio je podpisać, umieszczając swoje dane na odwrocie swoich prac tj.: imię i nazwisko autora pracy, adres, klasa, imię i nazwisko oraz telefon do rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje instytucja kultury taka jak: świetlica lub biblioteka na odwrocie prac konkursowych należy umieścić dane tj.: imię i nazwisko autora pracy, adres, klasa, nazwę instytucji zgłaszającej pracę uczestnika konkursu, a także imię i nazwisko oraz telefon Opiekuna. Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą niepodpisane, nie zakwalifikują się do konkursu.

Prace konkursowe należy wysyłać/dostarczyć do dnia 10.10.2017r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”

ul. MB Bolesnej 18 A, 34-600 Limanowa

z dopiskiem: Konkurs „Wolontariat – Twoją szansą na sukces”.

Zarówno praca konkursowa dotycząca Zadania I, jak i Zadania II ze względów organizacyjnych powinny być wysłane/dostarczone łącznie, w jednym terminie.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową, składających się z dwóch w/w zadań (praca plastyczna + fotografia wraz z opisem).

Więcej informacji: http://www.rdr.ilimanowa.pl/