Niekonwencjonalne spotkanie czytelnicze
Redaktor: Ewa Żarnowska    24.05.2017.
Statystyczny Polak sięga po książkę bardzo rzadko, a młody Polak, robi to jeszcze rzadziej. Co zatem możemy zrobić, żeby każdy uczeń polubił czytanie? Z pewnością wiele i takim przykładem jest inicjatywa podjęta przez Zespół Szkół Technicznych im.Wincetego Pola w Gorlicach we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką  w Nowym Sączu-  Filia w Gorlicach, które przygotowały wspólnie czytelniczy projekt „Kwiaty we włosach potargał wiatr”.

 


Było to pierwsze z wielu działań, jakie ZST w Gorlicach będzie realizować w ramach otrzymanego grantu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na ten cel placówka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. złotych, z czego  3 tys.  to wkład własny z budżetu Powiatu Gorlickiego.

         Inauguracyjny projekt „Kwiaty we włosach potargał wiatr” został zaprezentowany 23 maja 2017 roku w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Gorlicach w obecności m.in. starosty  Karola Górskiego, przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego Zofii Kamińskiej oraz kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych UM Gorlice Aleksandra Augustyna. Gratulowali oni Bibliotece i ZST tej ciekawej inicjatywy popularyzującej w niekonwencjonalny sposób czytelnictwo wśród młodzieży, a równocześnie promującej Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach.
Pierwszoplanowymi gośćmi spotkania była jednak młodzież szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami, licznie przybyła na spotkanie, gdyż to do nich skierowana była ta ciekawa propozycja promowania czytelnictwa.

Wszystkich zebranych powitała kierownik Biblioteki Pedagogicznej Maria Cieśla oraz  dyrektor ZST Renata Stępień, która w swoim wystąpieniu nawiązała również do tej współczesnej, atrakcyjniejszej formy książki (e-booki,  audiobooki) czytanej lub słuchanej w zasadzie wszędzie – wystarczy smartfon, podstawowy atrybut obecnego nastolatka.

W pierwszej części spotkania Renata Rybczyk, nauczycielka języka polskiego ZST, wystąpiła z wykładem „Piękne kobiety renesansu w literaturze i sztuce”.

Następnie rozpoczął się barwny korowód postaci literackich z lektur gimnazjalnych połączony z konkursem „W krainie postaci literackich”. W korowodzie tym młodzież Zespołu Szkół Technicznych pod kierunkiem Joanny Sochy i Ewy Przesławskiej prezentowała fryzury i stroje postaci literackich na przestrzeni epok. Młodzież gimnazjalna z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczyła w zorganizowanym konkursie oraz chętnie i trafnie odgadywała pojawiających się bohaterów z lektur szkolnych, a także  wykazywała się dobrą znajomością ich treści.

W drugiej części programu uczestnicy mogli zmienić swoje uczesanie w specjalnie zaaranżowanym mini saloniku fryzjerskim, w którym swoje umiejętności prezentowali tegoroczni już absolwenci ZST, laureaci wielu konkursów fryzjerskich – Weronika Rutana i Sławomir Pabis.

Wydarzenie pokazuje, że mimo wszystko młodzież interesuje się literaturą, czyta książki oraz chętnie bierze udział w wydarzeniach związanych z książką w szerokim tego słowa znaczeniu. Z zapowiedzi organizatorów wynika, że jeszcze nie raz będziemy mogli uczestniczyć  w nietypowych lekcjach bibliotecznych, warsztatach i spotkaniach promujących czytelnictwo nie tylko wśród młodzieży ale i dorosłych .

Informację opracowała: dyrektor ZST Renata Stępień.

1.
tn_img_9433.jpg
2.
tn_img_9434.jpg
3.
tn_img_9435.jpg
4.
tn_img_9437.jpg
5.
tn_img_9438.jpg
6.
tn_img_9439.jpg
7.
tn_img_9440.jpg
8.
tn_img_9441.jpg
9.
tn_img_9442.jpg
10.
tn_img_9443.jpg
11.
tn_img_9444.jpg
12.
tn_img_9445.jpg
13.
tn_img_9449.jpg
14.
tn_img_9453.jpg
15.
tn_img_9457.jpg
16.
tn_img_9458.jpg
17.
tn_img_9459.jpg
18.
tn_img_9462.jpg
19.
tn_img_9465.jpg
20.
tn_img_9466.jpg
21.
tn_img_9467.jpg
22.
tn_img_9468.jpg
23.
tn_img_9469.jpg
24.
tn_img_9471.jpg
25.
tn_img_9472.jpg
26.
tn_img_9474.jpg
27.
tn_img_9475.jpg
28.
tn_img_9477.jpg
29.
tn_img_9478.jpg
30.
tn_img_9479.jpg
31.
tn_img_9487.jpg
32.
tn_img_9489.jpg
33.
tn_img_9492.jpg
34.
tn_img_9493.jpg
35.
tn_img_9495.jpg
36.
tn_img_9496.jpg
37.
tn_img_9498.jpg
38.
tn_img_9500.jpg
39.
tn_img_9502.jpg
40.
tn_img_9504.jpg
41.
tn_img_9506.jpg
42.
tn_img_9507.jpg
43.
tn_img_9510.jpg
44.
tn_img_9511.jpg
45.
tn_img_9514.jpg
46.
tn_img_9515.jpg
47.
tn_img_9517.jpg
48.
tn_img_9519.jpg
49.
tn_img_9520.jpg
50.
tn_img_9524.jpg
51.
tn_img_9526.jpg
52.
tn_img_9530.jpg
53.
tn_img_9533.jpg
54.
tn_img_9536.jpg
55.
tn_img_9538.jpg
56.
tn_img_9539.jpg
57.
tn_img_9540.jpg