Z wizytą w Binarowej i Bieczu
Redaktor: Ewa Żarnowska    23.05.2017.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Gorlickiego, pod przewodnictwem Iwony Tumidajewicz, odbyła wyjazdowe posiedzenie do Binarowej i Biecza. Spotkała się z proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Binarowej ks. Bogusławem Jurczakiem oraz burmistrzem Biecza Mirosławem Wędrychowiczem.


W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodnicząca Iwona Tumidajewicz, z-ca przewodniczącej Roman Dziubina, sekretarz komisji Jan Przybylski oraz członkowie Marek Bugno, Janusz Augustowski i Karol Tenerowicz. W spotkaniu uczestniczyli także: proboszcz z Rożnowic ks. Stanisław Pałka, burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, inspektor Referatu Rozwoju i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Bieczu Sylwia Dudek oraz przewodniczka po kościele w Binarowej Małgorzata Nalepa.

1.
tn_img_9353.jpg
2.
tn_img_9355.jpg
3.
tn_img_9357.jpg
4.
tn_img_9359.jpg
5.
tn_img_9366.jpg
6.
tn_img_9368.jpg
7.
tn_img_9371.jpg
8.
tn_img_9374.jpg
9.
tn_img_9381.jpg
10.
tn_img_9387.jpg
11.
tn_img_9396.jpg
12.
tn_img_9402.jpg
13.
tn_img_9404.jpg
14.
tn_img_9405.jpg
15.
tn_img_9406.jpg
16.
tn_img_9416.jpg
17.
tn_img_9417.jpg
18.
tn_img_9419.jpg
19.
tn_img_9430.jpg
20.
tn_img_9431.jpg


Komisja zapoznała się z aktualnym stanem kościoła w Binarowej – zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Po kościelnych zakamarkach oprowadzał oraz o meandrach wyposażenia, polichromii i historycznych ciekawostkach opowiadał ks. proboszcz Bogusław Jurczak.
Kościół w Binarowej to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych drewnianych kościołów w Polsce. Powstał około 1500 roku. Jego wnętrze urzeka bogactwem złoceń ołtarzy oraz barwną dekoracją malarską. Najstarsze malowidła pochodzą z początków XVI wieku. Zobaczyć można m.in.: 21 scen Męki Pańskiej, sceny Sądu Ostatecznego, Nagłą śmierć, Aniołów Stróżów, a także kompozycje kwiatowe i wici roślinne. Najcenniejszymi elementami wyposażenia kościoła są gotyckie rzeźby z końca XIV oraz płaskorzeźby w ołtarzach bocznych. Co ważne świątynia  nadal służy mieszkańcom Binarowej i zachwyca turystów z całego świata, a szczególnie Japończyków. Rocznie odwiedza ją kilkanaście tysięcy osób.

1.
tn_img_9351.jpg
2.
tn_img_9362.jpg
3.
tn_img_9369.jpg
4.
tn_img_9370.jpg
5.
tn_img_9373.jpg
6.
tn_img_9378.jpg
7.
tn_img_9379.jpg
8.
tn_img_9380.jpg
9.
tn_img_9382.jpg
10.
tn_img_9383.jpg
11.
tn_img_9385.jpg
12.
tn_img_9386.jpg
13.
tn_img_9391.jpg
14.
tn_img_9392.jpg
15.
tn_img_9393.jpg
16.
tn_img_9394.jpg
17.
tn_img_9395.jpg
18.
tn_img_9397.jpg
19.
tn_img_9398.jpg
20.
tn_img_9399.jpg
21.
tn_img_9403.jpg
22.
tn_img_9407.jpg
23.
tn_img_9408.jpg
24.
tn_img_9409.jpg
25.
tn_img_9410.jpg
26.
tn_img_9420.jpg
27.
tn_img_9426.jpg
28.
tn_img_9428.jpg


Kościół, po dramatycznym doświadczeniu powodzi w 2010 roku, został gruntownie zabezpieczony i odnowiony, ale wymaga ciągłych nakładów finansowych i ciągłej konserwacji. Aktualnie trwają prace konserwatorskie przy zabezpieczaniu polichromii.

1.
tn_img_9375.jpg
2.
tn_img_9376.jpg
3.
tn_img_9377.jpg
4.
tn_img_9389.jpg
5.
tn_img_9390.jpg
6.
tn_img_9412.jpg
7.
tn_img_9414.jpg
8.
tn_img_9415.jpg


Komisja zwracała szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe tego drewnianego obiektu oraz zabezpieczenie przed ewentualną kolejna powodzią, wskazując m.in. na rozważenie możliwości umocnienia drewnianego ogrodzenia, poprzez posadowienie go na kamiennej, podwyższonej podbudowie. Komisja zwróciła także uwagę na potrzebę zapewnienia parkingu oraz dostępu do toalet dla licznej rzeszy turystów, którzy odwiedzają kościół.
Następnie Komisja udała się do Biecza, gdzie spotkała się z burmistrzem Mirosławem Wędrychowiczem i zapoznała się z realizowanymi aktualnie oraz planowanymi zadaniami w zakresie ochrony zabytków i podniesienia ich atrakcyjności turystycznej.