Indeks dla technika elektryka z ZST
Redaktor: Ewa Żarnowska    19.04.2017.
W Kampusie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbył się II etap oraz  finał III Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej. Krzysztof Marszał z klasy IIIcTz – zawód technik elektryk - w Zespole Szkół Technicznych w Gorlicach uzyskał status finalisty, co skutkuje zwolnieniem go z procedury kwalifikacyjnej podczas przyjmowania na studia wyższe na kierunek Energetyka na tej uczelni.Tematyka Olimpiady obejmowała swoim zakresem, zagadnienia z elektrotechniki, energetyki konwencjonalnej oraz energetyki odnawialnej wykorzystującej niekonwencjonalne źródła energii. Do I etapu  olimpiady przystąpiło łącznie 200 uczniów z 17 szkół ponadgimnazjalnych. Z ZST na drugi etap zakwalifikowali się uczniowie:  Mirosław Dąbrowski i Grzegorz Szydłowski z klasy II bTz – zawód technik elektryk oraz Krzysztof Marszał z klasy IIIcTz – zawód technik elektryk. Spośród 57 uczestników do finału olimpiady (6 najlepszych uczestników II etapu) zakwalifikował się po emocjonującej dogrywce, świadczącej o wysokim i wyrównanym poziomie wiedzy jej uczestników,  Krzysztof Marszał, uzyskując  status jej  finalisty, co dodatkowo skutkuje  zwolnieniem z procedury kwalifikacyjnej podczas przyjmowania na studia wyższe na kierunek Energetyka na tej uczelni.  Opiekunami  merytorycznymi naszych uczniów z ramienia szkoły byli nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych   - mgr inż. Klemens Tajak  oraz  mgr inż. Michał Wolski.  Warto nadmienić, że Krzysztof reprezentował szkołę również w Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra „oraz w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez Akademię Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

1.
olimp1.jpg
2.
olimp2.jpg
 

Informację i zdjęcia udostęniła dyrektor ZST w Gorlicach Renata Stępień