Ludzie ze sfery dobra
Redaktor: Ewa Żarnowska    17.03.2017.
Po raz dziewiąty odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego „PRO PUBLICO BONO”, która honoruje ludzi, którzy swoim życiem i pracą realizują motto przewodnie nagrody - myśl Świętego Jana Pawła II „Każdy człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z  innymi...”.Zwracając się do licznego grona gości przewodniczący Rady Powiatu Marek Bugno powiedział m.in: - Matka Teresa z Kalkuty mówiła: „Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy mieszkają tuż obok nas.” Dziś po raz dziewiąty poznamy ludzi, którzy uczą nas niełatwej miłości w najbliższym otoczeniu. Pokazują jak wiele trosk, cierpienia, dramatów rozgrywa się tuż obok naszego pędzącego świata. Pobudzają nas do wspólnego działania i  pozwalają włączyć się w sferę dobra. Wszyscy są bardzo zaangażowani w to co robią na rzecz innych, a czynią wręcz niewiarygodne rzeczy. Dają nadzieję i wiarę w człowieka w sytuacjach bez wyjścia. Propagują aktywność i prospołeczne postawy.  Pozyskują spore środki finansowe na rozwój swojej działalności. Są wzorem do naśladowania.

    Następnie odbyła się ceremonia wręczenia nagrody głównej w formie statuetki oraz dwóch równorzędnych wyróżnień. Laury wręczali i gratulacje składali przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno i starosta Karol Górski.

Statuetkę Pro Publico Bono 2017 otrzymała Anna Wiejaczka w dowód uznania za troskę o dobro i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie  w życie społeczne i kulturowe  Ziemi Gorlickiej.

Dwa równorzędne wyróżnienia trafiły do:

- Leopolda Jamro w dowód uznania za wytrwałość w propagowaniu sportu i aktywności ruchowej oraz zaangażowanie  w życie społeczne i kulturowe  Ziemi Gorlickiej

- Redakcji Gazety Gorlickiej w dowód uznania za działalność charytatywną, budujący przykład zaangażowania w życie społeczne oraz budzenie solidarności międzyludzkiej.

Ponadto nominowani byli: Maria Zagrajczuk, Katarzyna Tokarz i Stowarzyszenie Maraton Gorlice

1.
img_7449.jpg
2.
img_7451.jpg
3.
img_7452.jpg
4.
img_7457.jpg
5.
img_7458.jpg
6.
img_7462.jpg
7.
img_7466.jpg
8.
img_7467.jpg
9.
img_7469.jpg
10.
img_7470.jpg
11.
img_7471.jpg
12.
img_7472.jpg
13.
img_7473.jpg
14.
img_7475.jpg
15.
img_7476.jpg
16.
img_7477.jpg
17.
img_7478.jpg
18.
img_7479.jpg
19.
img_7481.jpg
20.
img_7483.jpg
21.
img_7484.jpg
22.
img_7485.jpg
23.
img_7487.jpg
24.
img_7488.jpg
25.
img_7490.jpg
26.
img_7491.jpg
27.
img_7493.jpg
28.
img_7494.jpg
29.
img_7495.jpg
30.
img_7497.jpg
31.
img_7498.jpg
32.
img_7499.jpg
33.
img_7501.jpg
34.
img_7502.jpg
35.
img_7503.jpg
36.
img_7504.jpg
37.
img_7506.jpg
38.
img_7509.jpg
39.
img_7515.jpg
40.
img_7516.jpg
41.
img_7519.jpg
42.
img_7520.jpg
43.
img_7523.jpg
44.
img_7527.jpg
45.
img_7528.jpg
46.
img_7530.jpg
47.
img_7532.jpg
48.
img_7535.jpg
49.
img_7538.jpg
50.
img_7540.jpg
51.
img_7543.jpg
52.
img_7544.jpg
53.
img_7545.jpg
54.
img_7549.jpg
55.
img_7550.jpg


Galę uświetnił koncert chóru Cantores Carvatiani pod dyrekcją Anny Cisoń.

Wśród gości byli m.in. senator RP Stanisław Kogut, wiceprezes Zarządu ds. Innowacji PGE Paweł Śliwa, wiceburmistrz Gorlic Łukasz Bałajewicz, wicestarosta powiatu Jerzy Nalepka, członek Zarządu Powiatu Adam Urbanek, radni Rady Powiatu Gorlickiego oraz laureaci nagrody Pro Publico Bono poprzednich edycji.

W sali Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego Kasztel w Szymbarku wszystkich podejmowali dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl oraz kierownik Kasztelu Ewa Piotrowska.

1.
img_7414.jpg
2.
img_7415.jpg
3.
img_7416.jpg
4.
img_7417.jpg
5.
img_7418.jpg
6.
img_7419.jpg
7.
img_7420.jpg
8.
img_7421.jpg
9.
img_7422.jpg
10.
img_7424.jpg
11.
img_7425.jpg
12.
img_7426.jpg
13.
img_7427.jpg
14.
img_7428.jpg
15.
img_7430.jpg
16.
img_7431.jpg
17.
img_7432.jpg
18.
img_7433.jpg
19.
img_7434.jpg
20.
img_7435.jpg
21.
img_7436.jpg
22.
img_7437.jpg
23.
img_7438.jpg
24.
img_7439.jpg
25.
img_7440.jpg
26.
img_7442.jpg
27.
img_7443.jpg
28.
img_7444.jpg
29.
img_7445.jpg
30.
img_7446.jpg
31.
img_7447.jpg
32.
img_7448.jpg
33.
img_7454.jpg
34.
img_7459.jpg
35.
img_7460.jpg
36.
img_7461.jpg
37.
img_7463.jpg
38.
img_7464.jpg
39.
img_7512.jpgSylwetki laureatów i nominowanych
Laureatka nagrody głównej Anna Wiejaczka
- Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolice. Z powodzeniem zachęca i pozyskuje członków i sympatyków stowarzyszenia do różnorodnych działań na rzecz mieszkańców wsi Sędziszowa i powiatu gorlickiego. Bardzo ważną rolę w jej działalności odgrywa troska o szeroko pojęte dobro dzieci i młodzieży. Przejawia się ona między innymi przez organizowanie edukacyjnych  wycieczek, kolonii letnich oraz warsztatów tematycznych dla dzieci z wielu miejscowości powiatu gorlickiego. Jest także inicjatorką kolonii dla dzieci z polskich rodzin żyjących na Ukrainie, aby mogły poznać kraj swoich przodków.
Anna Wiejaczka podejmuje różnorodne działania na rzecz promocji wsi Sędziszowa i Ziemi Gorlickiej. Organizuje konkursy i warsztaty. Daje dzieciom, młodzieży i dorosłym przesłanie, że w Małej Ojczyźnie można znaleźć ciekawe miejsce do życia i pracy w poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych swoich miejscowości. Jako prezes stowarzyszenia współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz wspiera działalność klubów sportowych i innych stowarzyszeń. Jest szeroko znana z działalności wolontariackiej i stanowi wzór dobroczyńcy.

Wyróżnieni:
Redakcja Gazety Gorlickiej
- Od wielu lat organizuje akcje mające na celu pomoc w rozwiązywaniu niejednokrotnie najbardziej trudnych sytuacji życiowych, tragedii osobistych i rodzinnych, najczęściej związanych z problemami zdrowotnymi lub dramatycznymi zdarzeniami losowymi.
Redakcja pomagała m.in. Justynce Honkowicz z Siar na zakup hormonu wzrostu,  Darkowi Drągowi na leczenie po usunięciu guza mózgu, Martynce Pyrcioch na operację serduszka. Prowadzi spektakularne akcje pomocy pod hasłem „Ciasto dla...”.  Siedziba Redakcji przy ul. 3 Maja staje się wtedy największą cukiernią w mieście, a dziennikarze z pomocą wolontariuszy są najlepszymi krojczymi i pakowaczami placków, które potem są rozprowadzane przy kościołach. Datki z akcji Ciasto dla Karolka pozwoliły na przeprowadzenie operacji serduszka Karolka w Niemczech, a ostatnie Ciasto dla Ewy pozwoliło 24-latce w ciąży na podjęcie leczenia onkologicznego w Niemczech.
Redakcja Gazety Gorlickiej prowadzi także akcje pomocy dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach, na zakup klimatyzacji oraz wyposażenie oddziałowej biblioteczki i kącika zabaw.
Wszystkie te działania mają bezpośredni, niesłychanie istotny wymiar, szczególnie dla beneficjentów tej pomocy, ale bezcenną rzeczą jest także „wartość dodana”, czyli nadzieja dla innych ludzi, poczucie wspólnoty i solidarności oraz dobry i budujący przykład dla dzieci i młodzieży

Leopold Jamro –  Członek Gorlickiej Grupy Biegowej. Jeden z najstarszych biegaczy w powiecie gorlickim. Startuje w wielu biegach długodystansowych i maratonach w Polsce i daleko poza jej granicami, zdobywając medale, puchary i dyplomy. Pokonał już tyle tysięcy kilometrów, że starczyłoby na obiegnięcie kuli ziemskiej prawie trzy razy.
Swoją sportową pasją i postawą Leopold Jamro zaraził do uprawiania biegów i zdrowego stylu życia wielu młodych i starszych ludzi. To także wieloletni sędzia sportowy, działacz Solidarności i emerytowany pracownik Fabryki Maszyn Glinik. Jest przykładem osoby, która pomimo swoich 75. lat jest cały czas aktywna społecznie i sportowo. To człowiek niezwykle uczynny i życzliwy.

Nominowani

Katarzyna Tokarz - Sołtys wsi Ropica Górna
już czwartą kadencję. Najlepszy Sołtys Małopolski w 2014 roku i Sołtys 2015 roku. Jest osobą z wielką charyzmą i inicjatywą. Posiada niezwykły dar zjednywania wokół siebie ludzi i to zarówno młodych jak i starszych oraz włączania ich we wszystkie działania na terenie wsi i gminy Sękowa. Była głównym inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji wsi Ropica Górna „Razem Silni”.  Katarzyna Tokarz ściśle współpracuje w władzami gminy Sękowa. Efektem tego jest m.in. zorganizowanie we wsi niepublicznego punktu przedszkolnego dla 25 dzieci. W klimatyzowanej sali świetlicy organizuje spotkania, zabawy, obchody świąt, rocznic, spotkania opłatkowe, wieczory kolęd, Dni Dziecka, Seniora, Andrzejki.
Katarzynę Tokarz cechuje sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność i ogromna energia do działania. Jest wizytówką gminy Sękowa, a jej osobisty urok i zdolności negocjacyjne sprawiają, że jej działania są zawsze skuteczne.

Maria Zagrajczuk - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa. Jest osobą niezwykle zaangażowaną w pracę na rzecz lokalnej społeczności gminy Ropa. Z jej inicjatywy powstały: Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa, Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie, zespół regionalny Okaryna oraz jedyny w powiecie gorlickim i jeden z pierwszych w Małopolsce wiejski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Marii Zagrajczuk oraz dobrej współpracy z innymi organizacjami Stowarzyszenie pozyskało dotacje na kilka projektów skierowanych do seniorów, dzieci i młodzieży, pobudzających do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz działań o charakterze obywatelskim, społecznym i kulturalnym.
Maria Zargajczuk jest dla mieszkańców Ropy kołem napędowym, rozrusznikiem, który pobudza wszystkich do działania, do wyjścia z domu, do aktywności na różnych płaszczyznach i odkrywania w sobie nowych talentów i nieznanych pasji.  

- Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice - Jest organizacją pozarządową, która powstała w 1989 r. Prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności – dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.  Sztandarowym projektem Stowarzyszenia „Maraton” jest WEEKEND NAFTOWY - impreza o charakterze sportowo-rekreacyjno-kulturalnym – poprzez który promują zdrowy i aktywny styl życia.
Projektem tym Stowarzyszenie od kilku lat promuje także Ziemię Gorlicką, jako kolebkę światowego przemysłu naftowego. Poprzez biegi i zawody sportowe pokazuje miejsca, gdzie powstały pierwsze w świecie na skalę przemysłową kopalnie ropy naftowej. Promuje Gorlice, gdzie działał nestor polskiego naftownictwa Ignacy Łukasiewicz i zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. Zawody organizowane przez Stowarzyszenie popularyzują również nasze uzdrowisko Wysowa Zdrój oraz piękne przyrodniczo i kulturowo tereny Beskidu Niskiego. Na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie przybywają rok rocznie setki osób - zarówno mieszkańcy powiatu gorlickiego jak i amatorzy biegów z całej Polski, a nawet spoza jej granic. Mottem Stowarzyszenia „Maraton” jest zdanie: LECZENIE JEST WAŻNE ALE DBANIE O ZDROWIE TO PODSTAWA. Oni postawili na biegi po zdrowie.