Zaznacz punkty graniczne
Redaktor: Ewa Żarnowska    09.03.2017.
Już wkrótce, bo na początku kwietnia, nad powiatem gorlickim pojawią się samoloty, z których będą wykonywane zdjęcia dla potrzeb geodezyjnych. Zanim jednak to się stanie wskazane jest, aby właściciele poszczególnych nieruchomości we wszystkich miejscowościach powiatu gorlickiego odpowiednio oznaczyli punkty graniczne.


Z inicjatywy starosty Karola Górskiego, przy udziale członka Zarządu Powiatu Stanisława Kaszyka, sekretarza powiatu Krzysztofa Augustyna i Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Gorlicach, odbyło się spotkanie informacyjne w tym temacie z przedstawicielami Urzędów Gmin i sołtysami z terenu powiatu gorlickiego.

Informacje dotyczące znakowania:

1. Znakowanie punktów granicznych nie jest obowiązkowe! To indywidualna, dobrowolna decyzja każdego z właścicieli nieruchomości.

2. Znakowanie może być wykonane tylko w tych miejscach, gdzie jest pewna, jasna i bezsporna granica nieruchomości.

3. Znak musi być wystarczająco duży i namalowany jaskrawym, najlepiej białym kolorem.

4. Wskazane jest, aby znak miał kształt krzyża o rozpiętości ramion 50-70 cm i grubości ok. 20 cm

5. Znak musi być wykonany dokładnie przy słupie granicznym, który staje się środkiem znaku

6. Znak musi być trwały tzn powinien być widoczny przez około 2-3 tygodnie.

7. Znak może być wykonany np. za pomocą:
- malowania na gruncie białą farbą, białym gipsem lub wapnem (mniej trwałe)
- jasnej lub pomalowanej na biało sklejki lub desek
- pomalowanych na biało cegieł

8. Wskazane jest, aby najbliższe otoczenie znaku granicznego uporządkować z trawy czy zarośli, które mogą go przysłonić.

9. Oznakowanie winno znaleźć się w terenie na początku kwietnia.

10. Zdjęcia lotnicze będą wykonywane w kwietniu na terenie całego powiatu gorlickiego. O dokładnym terminie ich wykonywania poinformujemy osobnym komunikatem.


UWAGA! Art. 277 Kodeksu Karnego mówi, że: Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Do pobrania prezentacja z przykładowymi zdjęciami znaków granicznych plik pdf tutaj

1.
tn_img_7158.jpg
2.
tn_img_7159.jpg
3.
tn_img_7161.jpg
4.
tn_img_7162.jpg
5.
tn_img_7162a.jpg
6.
tn_img_7163.jpg
7.
tn_img_7164.jpg
8.
tn_img_7167.jpg
9.
tn_img_7168.jpg
10.
tn_img_7169.jpg
11.
tn_img_7170.jpg
12.
tn_img_7171.jpg
13.
tn_img_7172.jpg
14.
tn_img_7182.jpg
15.
tn_img_7183.jpg
16.
tn_img_7184.jpg
17.
tn_img_7185.jpg
18.
tn_img_7186.jpg
 

Informacje dotyczące etapów prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

1. Oznaczenie punktów granicznych i zdjęcia lotnicze są jednym z etapów prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.  Są wykonywane w celu zminimalizowania potencjalnych wątpliwości właścicieli nieruchomości co do przebiegu granic. Będą materiałem pomocniczym.

2. Drugim etapem, w którym powinni uczestniczyć mieszkańcy, jest osobiste zgłoszenie się właścicieli działek, użytkowników wieczystych i osób władających działkami na zasadach samoistnego posiadania, na ustalenie przebiegu granic. O terminie będziemy informować.
W przypadku gdy właściciele nie wskażą granic działek ich przebieg zostanie przyjęty przez wykonawcę prac geodezyjnych na podstawie analizy wszelkich dostępnych dokumentów określających położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości, w tym mapy ewidencji gruntów.

3.Kolejnym etapem będzie sporządzenie projektu komputerowej mapy ewidencji gruntów i budynków wraz z informacjami opisowymi na temat gruntów oraz budynków, nazywanym projektem operatu opisowo-kartograficznego.
Projekt ten będzie wyłożony do wglądu właścicieli przez 15 dni roboczych. O terminie wyłożenia będziemy informować na naszej stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i w Urzędach Gmin na co najmniej 14 dni przed datą wyłożenia, a także ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W interesie właścicieli nieruchomości będzie zapoznanie się z projektem operatu opisowo-kartograficznego, gdyż w tym okresie mogą zgłaszać uwagi do danych w nim zawartych.

4. Przypominamy, że zdjęcia lotnicze będą wykonywane na terenie całego powiatu gorlickiego natomiast modernizację ewidencji gruntów i budynków w ramach rozpoczynanego właśnie projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego” realizowana będzie w miejscowościach:
- gmina Biecz w miejscowościach: Binarowa, Głęboka, Grudna Kępska, Sitnica
- gmina  Bobowa we wsiach: Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska
- gmina  Gorlice w miejscowościach: Bystra i Zagórzany
- gmina Lipinki w Pagorzynie i Rozdzielu
- gmina Ropa we wsiach:  Łosie, Ropa, Klimkówka
- gmina Sękowa w Siarach.

5. W powiecie gorlickim jest 83 obręby geodezyjne (miejscowości). W pierwszym projekcie zmodernizowano ewidencję gruntów i budynków w 18 obrębach. Kolejne 18 będzie modernizowane w rozpoczynającym się projekcie.
Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w pozostałych miejscowościach powiatu gorlickiego, a do tej pory nie objętych projektami, planowane będzie w miarę pozyskiwania kolejnych środków finansowych.

Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego”, którego jednym z elementow sa zdjecia lotnicze, otrzymał  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.
Wartość projektu wynosi 8,3 mln zł, w tym: dofinansowanie 7,4 mln zł.