SIMP wyróżnia najlepszych absolwentów ZST
Redaktor: Ewa Żarnowska    06.03.2017.
Dawid Mikruta, Sebastian Mruk, Tomasz Szczerba, Kamil Woźniak, Tomasz Baran  Michał Kuchta, Mariusz Kusiak, Krzysztof Pawełczak to absolwenci Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach z wyróżnieniami w konkursie "TECHNIK ABSOLWENT 2016", organizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich wspólnie m.in. z Oddziałem SIMP w Gorlicach.- Tak duża liczba wyróżnionych, to ogromny zaszczyt i powód do dumy dla społeczności szkolnej oraz zadowolenia z pracy dydaktyczno – wychowawczej – mówił prezes Oddziału SIMP w Gorlicach Roman Jamro podczas szkolnej uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla absolwentów Technikum ZST w Gorlicach biorących udział w ogólnopolskim konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP „Technik Absolwent Roku 2016”.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dyrektor Renaty Stępień i odczytania listu gratulacyjnego od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich za staranną i wszechstronną edukację. Następnie z rąk prezesa Romana Jamro  wyróżnieni absolwenci ZST otrzymali dyplomy. Nie każdy mógł w tym dniu osobiście odebrać nagrodę, bo jak się okazuje główna „przeszkoda” to studia lub  praca zawodowa młodych ludzi.
Słowa uznania i gratulacje wyrazili również przybyli na tą uroczystość: starosta Karol Górski oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Zofia  Kamińska.
Warto zauważyć, że to nie pierwsze sukcesy absolwentów ZST, bowiem to już szósta z  rzędu wygrana w tym ogólnopolskim konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP „Technik Absolwent Roku”. Aktywność szkolnego koła SIMP, pod kierunkiem Jerzego Bubaka, promująca wiedzę techniczną i podejmująca ciekawe przedsięwzięcia, przekłada się każdego roku na liczne wyróżnienia i laureatów. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
W dalszej części spotkania prezesa SIMP Roman Jamro opowiedział o 50-letniej historii stowarzyszenia oraz jego podstawowych celach działalności statutowej. Wręczył także legitymacje członkowskie SIMP aż 15-osobowej grupie uczniów Technikum.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w ciekawym wykładzie pt.” Bezpieczeństwa na drodze”, który wygłosił dr inż. Tomasza Kądziołka z PWSZ w Nowym Sączu, uczelni patronackiej ZST.Słów kilka o konkursie.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich wspólnie z Oddziałami SIMP. Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, środowisku technicznym oraz społeczeństwie. Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów średnich szkół zawodowych, którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, egzaminach zewnętrznych maturalnych i zawodowych - potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz brali udział w konkursach i olimpiadach: Olimpiada Wiedzy Technicznej – Tarnów, Olimpiada Techniki Samochodowej – Warszawa, Powiatowy Konkurs Motoryzacyjny.
Komisja konkursowa dla absolwentów ZST przyznała aż 8 wyróżnień:
Dawid Mikruta      - technik pojazdów samochodowych
Sebastian Mruk     - technik pojazdów samochodowych
Tomasz Szczerba   - technik pojazdów samochodowych
Kamil Woźniak     - technik pojazdów samochodowych
Tomasz Baran       - technik informatyk
Michał Kuchta      - technik informatyk
Mariusz Kusiak     - technik informatyk
Krzysztof Pawełczak - technik informatyk.

Źródło informacji zdjęć: dyrektor ZST w Gorlicach Renata Stępień