Zgłoś kandydata do nagrody Pro Publico Bono
Redaktor: Ewa Żarnowska    16.12.2009.
Jeszcze do 31 grudnia 2009 roku przyjmowane są kandydatury osób zasługujących na wyróżnienie nagrodą Pro Publico Bono. Jest to II edycja nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur stowarzyszenia oraz instytucje.

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno zwraca się do Państwa z następującym pismem:

 „Mam zaszczyt poinformować Państwa, że po raz drugi przyznana będzie nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego „PRO PUBLICO BONO”.

 Nagroda ta to wyraz uznania i wdzięczności za wybitne zasługi na niwie działalności społecznej i charytatywnej na rzecz mieszkańców Powiatu Gorlickiego. Chcemy w ten sposób krzewić piękną ideę pracy dla dobra drugiego człowieka i dla dobra publicznego. Będziemy honorować i propagować ludzi czyniących dobro i służących bezinteresownie potrzebującym.

  Nagrodę w formie statuetki oraz dwóch wyróżnień przyznaje Kapituła Nagrody „PRO PUBLICO BONO” w składzie: Marek Bugno – przewodniczący oraz członkowie: Mirosław Wędrychowicz, Karol Górski, Karol Tenerowicz, Kazimierz Żegleń, Zofia Kamińska i Franciszek Rachel.

 Zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatur osób zasługujących na takie wyróżnienie. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatur zawiera załączony Regulamin. (pobierz Regulamin )

 Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, Biuro Rady Powiatu  z dopiskiem: „Pro Publico Bono” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.”

Przypomnijmy, że laureatem I edycji nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego statuetki „PRO PUBLICO BONO” został dyrektor Okręgu CARITAS w Gorlicach, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej - ksiądz Jerzy Gondek. Wyróżnienia otrzymali: Prezes Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach - Janina Augustyn i Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej Mieczysław Kormanek.