Konferencja Historyczna
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.12.2009.
Pod patronatem Starosty Gorlickiego Mirosława Wędrychowicza, w 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej w Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyła się Konferencja Historyczna. Jej organizatorami byli: Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej i Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gorlicach.

Konferencję prowadził wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej Czesław Kłapsa. Zaznaczył, iż celem konferencji jest uczczenie tragicznych wydarzeń sprzed 70. lat, przypomnienie historycznej prawdy oraz przekazanie jej szczególnie młodemu pokoleniu.
Uczestników konferencji powitał wicestarosta Karol Górski, podkreślając potrzebę przypominania historii oraz ciągłej troski o naszą suwerenność, aby nigdy więcej do tragedii wojny już nie doszło.
Pozdrowienia dla uczestników oraz podziękowania za pogłębianie wiedzy historycznej przekazał poseł na Sejm RP Witold Kochan.
Referaty wygłosili:
Daniel Markowicz - Powiat Gorlicki w okolicy 1 września 1939 roku.
Jan Juruś – referat opracowany przez Kamila Drzymałę - Działalność konspiracyjna Armii Krajowej na Ziemi Gorlickiej.
Zbigniew Barylak - Działalność konspiracyjna Batalionów Chłopskich na terenie Ziemi Gorlickiej.
Jerzy Nalepka - Tajne nauczanie w okresie okupacji na terenie Powiatu Gorlickiego.
Czesław Kłapsa - Ofiary i straty materialne – spełnienie zadań i roli ruchu oporu w Powiecie Gorlickim.

Referaty wygłoszone podczas konferencji mają być wydane w jednym z kolejnych Kwartalików Gorlickich.

1.
tn_pict0002.jpg
2.
tn_pict0005.jpg
3.
tn_pict0007.jpg
4.
tn_pict0008.jpg
5.
tn_pict0009.jpg
6.
tn_pict0010.jpg
7.
tn_pict0011.jpg
8.
tn_pict0013.jpg
9.
tn_pict0015.jpg
10.
tn_pict0018.jpg
11.
tn_pict0020.jpg
12.
tn_pict0022.jpg
13.
tn_pict0023.jpg
14.
tn_pict0026.jpg
15.
tn_pict0027.jpg
16.
tn_pict0028.jpg
17.
tn_pict0029.jpg
18.
tn_pict0030.jpg