Nowe obiekty dla gorlickiego Pogotowia Ratunkowego i Centrum Terapii Uzależnień
Redaktor: Ewa Żarnowska    04.12.2009.
 Ponad 700 tys. zł kosztować będzie nowa siedziba dla gorlickiego Pogotowia Ratunkowego. 140 tys. zł przeznaczono na poszerzenie bazy Centrum Terapii Uzależnień. Prace budowlane trwają w pomieszczeniach szpitalnych zajmowanych dotychczas przez oddział geriatryczny.

Nowy obiekt dla pogotowia
    Ponad 700 tys. zł kosztować będzie nowa siedziba dla gorlickiego Pogotowia Ratunkowego. Trwają prace budowlano - instalacyjne przy dostosowaniu pomieszczeń dawnego oddziału geriatrii dla potrzeb pogotowia. Obok wybudowany będzie także 2-stanowiskowy nowy garaż dla karetek o powierzchni 654 m kw.  Specjalny korytarz komunikacyjny między tymi obiektami stworzy dogodne połączenie dla zespołów wyjazdowych.
    Budowa nowej siedziby dla Pogotowia to bardzo duża inwestycja – mówi starosta Mirosław Wędrychowicz. Przebudowywane jest całkowicie I piętro istniejącego budynku. „Wyprowadziliśmy” z tych pomieszczeń oddział geriatryczny. Wymieniane są instalacje elektryczne oraz przebudowywana całkowicie instalacja sanitarna, dzięki czemu garaże będą miały oddzielne węzły sanitarne. Burzone i przebudowywane są ścianki działowe pod określone pomieszczenia potrzebne dla pogotowia. Nowy obiekt stworzy wzorcowe warunki do pracy dla dyspozytorów, zespołów wyjazdowych oraz wszystkich pracowników gorlickiego Pogotowia  – dodaje starosta.

1.
p1.jpg
2.
p2.jpg
3.
p3.jpg
4.
p4.jpg
5.
p5.jpg
6.
p6.jpg
7.
p7.jpg
8.
p8.jpg
9.
p9.jpg
10.
po1.jpg
11.
po2.jpg
12.
po3.jpg
13.
po4.jpg
14.
po5.jpg

Dodatkowe pomieszczenia dla CTU
Dobiega końca przebudowa części dawnego oddziału geriatrycznego dla potrzeb Centrum. Koszt tego zadania inwestycyjnego wynosi blisko 140 tys. zł – mówi starosta Mirosław Wędrychowicz. Poprawi to w znaczny sposób warunki leczenia osób uzależnionych, gdyż przybędą dwie sale terapeutyczne oraz gabinet zabiegowy. Rozszerzy także możliwości Centrum w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych, bo stale rośnie zapotrzebowanie na tego typu usługi.

1.
c1.jpg
2.
c2.jpg
3.
c3.jpg