24.12.2009 - Starostwo nieczynne
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.12.2009.

 Zgodnie z zarządzeniem Starosty Gorlickiego dzień 24.12.2009 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gorlicach w zamian za święto 26.12.2009 r.

Zarządzenie Nr 50 Starosty Gorlickiego z dnia 27 listopada 2009 r.w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 129 § 1 i art. 130  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach stanowiącego załącznik
do uchwały Nr XXVIII/247/09 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 lutego 2009 r.,  zarządzam, co następuje:

§ 1
W zamian za Święto 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,  przypadający  w sobotę, ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego tj. 24.12.2009 r. (czwartek). 

§ 2

Nadzór nad wykonaniem  zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.