Matematyczne Pendolino w ZST w Gorlicach
Redaktor: Ewa Żarnowska    21.09.2016.
Projekt zatytułowany „MATEMATYCZNE PENDOLINO”, przygotowany przez nauczycieli matematyki Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł w III edycji programu grantowego "mPotęga".  Projekt będzie realizowany w szkole od września do grudnia 2016 r, w trzech klasach: IIa technikum, IIb technikum i IIIb technikum.Na konkurs nadesłano 880 wniosków, ale  Kapituła oceniająca wnioski o dofinansowanie wybrała 210 projektów, które otrzymały dofinansowanie od 2 tys. zł do 8 tys. zł (142 projekty adresowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich rodziców oraz 68 projektów adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).                   

Celem projektu jest:    
nauka matematyki poprzez zabawę,
rozwijanie umiejętności twórczego i strategicznego myślenia i umiejętności wykorzystania technologii informatycznej,
pomoc uczniom słabszym w nauce matematyki, a także rozszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej, stworzenie internetowego portalu dla uczniów,
wskazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, stosowanie wiedzy matematycznej w praktyce,
nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej.
rozwijanie wyobraźni przestrzennej i abstrakcyjnego myślenia.
     We wrześniu uczniowie wezmą udział w warsztatach - będą grać w różne gry matematyczne, rozwiązywać rebusy, łamigłówki i zagadki matematyczne, a także tworzyć własne.
     W październiku młodzież na stworzonej prze siebie stronie internetowej będzie zamieszczać rozwiązania zadań domowych, filmiki z wyjaśnieniem zadań, interaktywne testy z danego działu i testy maturalne.
     W listopadzie uczniowie będą realizować projekty: Rodzinne wakacje, Remont Sali i Spinning dla zdrowia.
     W grudniu uczestnicy zorganizują Dzień Matematyki w szkole, stworzą scenariusze konkursów, prezentacje o sławnych matematykach. Zaprezentują zagadki i łamigłówki, przedstawią prezentacje powstałych projektów.
      Podczas realizacji projektu będą stosowane nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych, metody projektu, twórczego rozwiązywania problemów, gier strategicznych, łamigłówek i rebusów. Dla uczniów całej szkoły stworzona zostanie mobilna strony internetowa z dodatkowymi  materiałami dydaktycznymi – zadaniami domowymi, filmikami wyjaśniającymi wybrane treści matematyczne, testami z poszczególnych działów matematyki i testami maturalnymi, a także rebusami i zagadkami matematycznymi.
Koordynatorem projektu w Zespole Szkół Technicznych jest Pani Beata Kosiba-Hućko.
Gratulujemy szkole kreatywnego matematycznego myślenia i pomysłu na ciekawe, nielekcyjne nauczanie „Królowej Nauk”, która stwarza młodym ludziom tak wiele problemów. Może to jest recepta na matematyczne sukcesy i wiarę, że matematyki można się nauczyć i może być ciekawa?

1.
20160914657.jpg
2.
20160914658.jpg
3.
20160914661.jpg
4.
20160916_131026.jpg
5.
dsc04869.jpg
6.
dsc04890.jpg
7.
dsc04896.jpg
8.
dsc04906.jpg
9.
dsc04907.jpg
10.
dsc04908.jpg
11.
kolaz11.jpg
12.
kolaz3.jpg
13.
kolaz41.jpg


Informację i zdjęcia udostępniła: dyrektor ZST w Gorlicach Renata Stępień.