Wychowanie Fizyczne z Klasą w Zespole Szkół Technicznych
Redaktor: Ewa Żarnowska    14.09.2016.

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach rozpoczął nowy rok szkolny z kolejnym certyfikatem. Tym razem do szkoły dotarły dyplomy poświadczające realizację projektu „ WF z Klasą”.


WF z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), Gazety Wyborczej i serwisu Sport.pl.  Celem akcji było wspieranie nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i w prowadzeniu nowoczesnych oraz ciekawych lekcji. Efektem programu miała  być zmiana świadomości prozdrowotnej, podniesienie prestiżu wychowania fizycznego, edukacja na temat znaczenia aktywności fizycznej dzieci i dorosłych - zarówno osób sportowo aktywnych, jak i tych o słabszych predyspozycjach fizycznych.  Akcja objęta była honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia.
W ramach programu uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych zrealizowali szereg działań W listopadzie zorganizowany został Sportowy Okrągły Stół w skrócie SOS, czyli debata na temat zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkole. Debatę prowadził Szkolny Koordynator Projektu WF z Klasą – Rafał Warzecha, a wzięli w niej udział: Dyrektor Szkoły – Renata Stępień, nauczyciele zaangażowani w promocję zdrowia w szkole oraz uczniowie reprezentujący wszystkie klasy.
Efektem debaty było określenie mocnych i słabych stron wychowania fizycznego realizowanego w szkole oraz wypracowanie działań do realizacji na każde półrocze. Po burzliwej dyskusji wspólnie zdecydowano, że w ramach projektu zrealizowane zostaną działania: Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne w I półroczu oraz atrakcyjny WF dla dziewczyn w II półroczu.
  

„Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne” to specjalna oferta cyklicznych zajęć dla  młodzieży:

- 3 razy w tygodniu zajęcia ze sportów walki prowadzone przez instruktora z zewnątrz w ramach podpisanej umowy wolontariatu
- 1 raz w tygodniu zajęcia na ściance wspinaczkowej
- 1 raz w tygodniu zajęcia z bilarda
- 1 raz w tygodniu zajęcia z parkour-u/freeruningu

Seria tych cyklicznych zajęć odbywała się systematycznie co tydzień popołudniami. Udało  się również zorganizować dodatkowe dyżury podczas ferii zimowych w godzinach porannych. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów

 „WF dla dziewczyn” to atrakcyjne zajęcia , które wpłynęły znacząco na zmniejszenie liczby zwolnień z wychowania fizycznego. A było to wzbogacenie podstawy programowej o następujące elementy:
1. Muzyka na WF-ie
2. Waveboard
3. Nordic walking
4. „Zagadkowy” badminton
Ostatnim działaniem w programie była Lokalna Akcja Sportowa (LAS), czyli impreza rekreacyjna dla naszej młodzieży z udziałem społeczności lokalnej.
W imprezie zorganizowanej 31 maja uczestniczyła młodzież szkolna, społeczność  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego oraz spora grupa dzieci wraz z opiekunkami ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce.
Program LAS obejmował 12 konkurencji sportowo rekreacyjnych: podciąganie na drążku, wyścig z piłeczką na łyżeczce, rzut krążkiem ringo do celu, rzutki (Dart), wspinaczka na czas, wyciskanie sztangi leżąc, wyścig – związane pary, pool bilard, wyścig w workach, kręcenie kółkiem hula-hop, wyścig z piłeczką do na rakiecie tenisowej, rzuty hula-hop do celu. Cała grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej dodatkowo wspinała się na ściance wspinaczkowej już bez pomiaru czasu. Można było również spróbować swoich sił chodząc na szczudłach oraz jeżdżąc na waveboardzie.
Dzięki wydatnej pomocy młodzieży i nauczycieli, impreza przebiegała bardzo sprawnie.
Na zewnątrz szkoły jak i na sali gimnastycznej uczestnikom towarzyszyła muzyka.
Zaraz po zakończeniu wszystkie małe dzieci ze szkoły podstawowej otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w konkurencjach oraz słodkości, aby uzupełnić stracone kalorie.
Wszyscy zarówno ci najmłodsi, jak i ci starsi, którzy zajęli miejsca od I do III w poszczególnych konkurencjach otrzymali również dyplomy.
Wszystkie działania w programie były dokumentowane na specjalnym blogu. Każde z nich było bardzo wysoko ocenione przez moderatorów projektu. Świadectwem takich bardzo dobrych ocen było wyróżnienie niektórych działań szkoły na stronie głównej całego blogu projektu („Innowacyjny WF dla dziewczyn”) oraz na stronie głownej CEO („Wspinaczka bez gór”). Oprócz zaliczenia całego projektu ZST otrzymał jako jedyna szkoła w województwie małopolskim dodatkowe odznaczenie świadczące o spełnieniu dodatkowych wymogów formalnych by otrzymać odznakę „Innowacyjny WF” .

Więcej informacji o działaniach sportowych ZST można znaleźć na stronach:

http://blogiceo.nq.pl/zstgorlice

http://blogiceo.nq.pl/wfzklasa/2016/06/21/innowacyjny-wf-dla-dziewczyn/

http://www.ceo.org.pl/pl/news/wspinaczka-bez-gor

1.
tn_20141208_130251.jpg
2.
tn_img_8278.jpg
3.
tn_img_8345.jpg
4.
tn_img_8348.jpg
5.
tn_img_8349.jpg
6.
tn_pzu-trasazdrowia.jpg