Szkoła dobrych praktyk
Redaktor: Ewa Żarnowska    23.05.2016.
Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach po raz kolejny zdobył statuetkę najlepszej szkoły zawodowej w ogólnopolskim konkursie "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły". W poprzedniej, III edycji tego konkursu ZST zwyciężył w obszarze fryzjersko-kosmetycznym, natomiast w tegorocznej - IV edycji szkoła zaprezentowała swoje dobre praktyki współpracy z pracodawcą w obszarze elektryczno-elektronicznym i teleinformatycznym w  zawodzie technik informatyk.Celem konkursu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej było wyłonienie oraz promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Zadaniem szkół, które przystąpiły do konkursu było pokazanie, jak ich współpraca z wybranym pracodawcą wpływa na poprawę jakości kształcenia zawodowego, jak wspólnie dopasowują się do potrzeb rynku pracy, planują kierunki rozwoju placówki itp. Przykłady dobrych praktyk miały przedstawiać przedsięwzięcia nowatorskie, innowacyjne, aktualne i efektywne. Bo jak podkreślają organizatorzy zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie przyszłego absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. A szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy.

Spośród 30 zgłoszeń do konkursu Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola znalazł się w gronie laureatów obok czterech innych szkół w kraju, które reprezentowały branże: gastronomia i produkcja spożywcza, budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane, górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo oraz branża mechaniczna.
ZST wysoko oceniono za wzorową współpracę w zawodzie technik informatyk z partnerską firmą – Centrum Informatyki i Księgowości Komputer Soft
19 maja 2016r. w Warszawie podczas uroczystej gali dyrektor szkoły Renata Stępień wraz pracodawcą panem Konradem Mosoniem odebrali z rąk pani Teresy Kazimierskiej – p.o. dyrektora KOWEZiU, statuetkę za zdobycie I miejsca w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej.
W pierwszej części tego uroczystego spotkania poszczególni laureaci z 5 obszarów branżowych mieli możliwość przedstawienia swojej szkoły, jak również podzielenia się dobrymi praktykami. Prezentację ZST pt. Szkoła i pracodawca- jeden kierunek edukacji, przedstawili wspólnie: panie Renata Stępień i Małgorzata Kukuła-Jasińska oraz pan Konrad Mosoń.
Jak zauważa  dyrektor szkoły pani Renata Stępień udział w konkursie był okazją do pokazania naszej codziennej współpracy z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego i przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy. A zdobycie I miejsca potwierdza to, że zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość kształcenia teoretycznego i  praktycznego w powiązaniu z pracodawcami oraz rynkiem pracy.

1.
dsc_2022.jpg
2.
dsc_2025.jpg
3.
dsc_2032.jpg
4.
dsc_2037.jpg
5.
dsc_2043.jpg
6.
dsc_2044.jpg
7.
dsc_2046.jpg
8.
dsc_2060.jpg
9.
dsc_2063.jpg
10.
dsc_2069.jpg
11.
dsc_2072.jpg
12.
dsc_2078.jpg
13.
dsc_2080.jpg
14.
dsc_2081.jpg
15.
dsc_2084.jpg
16.
dsc_2085.jpg
17.
dsc_2087.jpg
18.
dyplom.jpg
19.
razem.jpg
20.
razem2.jpg

Zdjęcia i informacje udostępniła dyrektor Renata Stępień