Kolejne powiatowe inwestycje drogowe
Redaktor: Ewa Żarnowska    23.05.2016.
Samorząd powiatowy prowadzi przebudowę ul. Michalusa w Gorlicach i przygotowuje się do realizacji dwóch kolejnych inwestycji na drogach powiatowych. Chodzi o odbudowę 1 km drogi w Blechnarce oraz budowę mostu w Libuszy. Obydwa zadania są już po przetargach. Łączny koszt robót przekroczy 1,7 mln zł. Wykonawcą będzie PDM GODROM w Gorlicach.Pierwsze zadanie obejmie odbudowę 1 km drogi powiatowej 1498K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa w miejscowości Blechnarka. Kosztować będzie 209 tys. zł.
Odbudowa odbywać się będzie poprzez: wyrównanie istniejącej podbudowy, położenie warstwy wiążącej i ścieralnej oraz wyplantowanie poboczy i oczyszczenie rowów. Inwestycja ma być wykonana do końca lipca br.

Drugie zadanie dotyczy budowy mostu w  Libuszy na drodze powiatowej 1480K Rozdziele - Lipinki - Libusza Ogniwo – Kobylanka na potoku Krygowianka wraz z przebudową dojazdów. Kosztować będzie 1487487,39 zł i ma być wykonane do końca listopada br.

 

 

Inwestycja obejmie roboty inżynieryjne i budowlane, w tym m.in: rozbiórkę istniejącego przepustu okularowego na potoku Krygowianka, rozbiórkę sąsiadujących przepustów, budowę nowego mostu na potoku Krygowianka wraz z murem oporowym o długości 30,0 m na prawym brzegu, a także przebudowę dojazdów do mostu na odcinku 200 m wraz z chodnikami, poboczami i zatoką autobusową. Inwestycja dotyczyć będzie także przebudowy rowów przydrożnych, budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci teletechnicznej kolidującej z inwestycją.