Droga serca w ZST
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.12.2015.
„Drogą do innych ludzi jest droga serca” - to hasło, które przyświeca licznym działaniom charytatywnym uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach. Dobrym przykładem jest współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej z Gładyszowa. W ZST w Gorlicach, już po raz drugi, odbyło się spotkanie z gośćmi z Gładyszowa, którzy przyjechali wraz z opiekunami oraz  księdzem dyrektorem Arkadiuszem Barańczukiem.Celem spotkania była  integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, jak również  przybliżenie tajników zawodu fryzjera. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej, miłej, rodzinnej oraz pełnej otwartości atmosferze. Uczniowie z klasy III T, w zawodzie technik usług fryzjerskich, w swojej profesjonalnej pracowni wykonywali drobne zabiegi i usługi fryzjersko-kosmetyczne. Dodatkową atrakcją dla uczestników była możliwość spędzenia tego czasu na wspólnych rozgrywkach w bilarda czy tenisa stołowego. Nie zabrakło szkolnego zespołu muzycznego, który zapewnił oprawę muzyczną z ciekawym repertuarem piosenek, które zachęciły do wspólnego śpiewania.

1.
tn_dsc01.jpg
2.
tn_dsc04069.jpg
3.
tn_dsc04071.jpg
4.
tn_dsc04078.jpg
5.
tn_dsc04083.jpg
6.
tn_dsc04101.jpg
7.
tn_dsc04106.jpg
8.
tn_dsc04109.jpg
9.
tn_dsc04110.jpg
10.
tn_dsc04136.jpg
11.
tn_dsc04137.jpg
12.
tn_zdj1.jpg
13.
tn_zdj2.jpg


Te spotkania to doskonała lekcja tolerancji, cierpliwości oraz otwartości na potrzeby innych ludzi, ale jak mówi dyrektor szkoły Renata Stępień  - to nie jedyne tego typu działania realizowane w szkole, których celem ma być  promowanie pozytywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kształtowanie wrażliwości na innych czy też  porozumiewanie się z innymi ludźmi, stawanie się otwartym w stosunku do drugiego człowieka jego niepowtarzalności, oryginalności czy inności. Szczególnie ważne jest to w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zabiegani, egoistyczni, zapatrzeni tylko na siebie, dlatego szkoła ma ten obowiązek mówienia, uczenia, pokazywania jak być dobrym człowiekiem. W naszej szkole sprzyja temu realizowany program wychowawczy, który kładzie szczególny nacisk na stwarzanie uczniom wielu możliwości działań charytatywnych, stanowiących praktyczną realizację przykazania miłości bliźniego.


Różne oblicza wolontariatu ZST

1.
tn_zdj5.jpg
2.
tn_zdj6.jpg
3.
tn_zdj7.jpg


W Zespole Szkół Technicznych prowadzone są różnorodne przedsięwzięcia, realizowane co roku przez kilkudziesięciu stałych i akcyjnych szkolnych wolontariuszy, a ich inicjatorami jest między innymi Samorząd Uczniowski czy Szkolne Koło Caritas. Wśród wielu można wymienić następujące działania oraz akcje charytatywne: Szlachetna Paczka, Góra Grosza, udział wolontariuszy w finałach  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórka żywności i przygotowanie paczek na święta dla potrzebujących, czy też  opieka nad Cmentarzem z I wojny światowej.  Godnym szczególnego podkreślenia jest to, że w działalność wolontaryjną włączają się również całe zespoły klasowe, podejmujące różnorodne działania charytatywne, adresowane głównie do poszkodowanych przez los dzieci i ich rodzin. Od kilku już lat uczniowie Zespołu wspierają organizacje i stowarzyszenia takie jak NADZIEJA czy Sursum Corda, zajmujące się sprzedażą cegiełek z których dochód przeznaczany jest na leczenie i  rehabilitację chorych i niepełnosprawnych dzieci. Wielką hojnością i otwartością przyłączają się zawsze do okolicznościowych szkolnych kwest na rzecz potrzebujących z terenu powiatu gorlickiego. Ostatnio wszystkie klasy wspierane przez wychowawców przygotowały domowe ciasta na niedzielną zbiórkę na leczenie chorego dziecka, tym samym wsparli akcję - Ciasto dla Karolka.
Wielkim przykładem dla działań uczniów są sami nauczyciele, którzy niejednokrotnie aktywnie włączają się do wielu akcji, co potwierdza liczny udział nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w kweście na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Gorlicach.
Takich osób w ZST, które bardzo aktywnie włączają się w różnorodne akcje, poświęcając swój czas, i energie jest  wielu. Przykładem takiego „Anioła Wielkiego Serca” jest Sylwia Stępień uczennica z klasy II w zawodzie Technik usług fryzjerskich, która za swoją działalność w Lokalnym Centrum Wolontariatu została wyróżniona i nagrodzona podczas uroczystej Gali „Anioły Wolontariatu”2015. Warto podkreślić, że to nie pierwsze jej wyróżnienie, bowiem w 2014 za swoja pracę została wybrana Wolontariuszem Roku.  Swoją postawą bardzo aktywnie zachęca pozostałych uczniów szkoły do wielu akcji i to ona w tym roku została szkolnym koordynatorem Szlachetnej Paczki, dzięki czemu kolejna potrzebująca rodzina otrzymała wsparcie. Jak sama mówi –wolontariat daje mi dużo radości, satysfakcji i zadowolenia z samej siebie. Dla mnie wolontariat to nie jednorazowe akcje to ciągła służba potrzebującemu- dlaczego –bo bardzo lubię nieść pomoc.
Należy pamiętać, że dobro, które czynimy wraca do nas, a uczniów o dobrym sercu w szkolnej społeczności Zespołu Szkół Technicznych jak pokazują liczne działania jest wielu. Pamiętajcie – warto pomagać! I Tak trzymać!

Informacje i zdjęcia udostępniła dyrektor ZST Renata Stępień