Różne aspekty przedsiębiorczości w ZST
Redaktor: Ewa Żarnowska    24.11.2015.
W dniach od 16 – 22 listopada 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach włączyli się obchody  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Poprzez lekcje - Biznes przy Tablicy, wycieczki tematyczne do zakładów pracy - Otwarta Firma, warsztaty i grę planszową uczyli się praktycznej przedsiębiorczości we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.
            Wyzwania jakie stawia młodym ludziom rynek pracy są coraz większe. Rosnące oczekiwania pracodawców, jak również samych osób stojących u progu kariery zawodowej, wysoka stopa bezrobocia i duża konkurencja sprawiają, że niezmiernie ważnym staje się kształtowanie właściwych  postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi oraz prowadzenie poradnictwa zawodowego.
             W Zespole Szkół Technicznych im Wincentego Pola w Gorlicach działania związane z przygotowaniem ucznia do wejścia na rynek pracy  są  realizowane w dużej mierze przez Szkolny Ośrodek Kariery, który działa już od ponad 10 lat. Z wielu różnorodnych działań w tym zakresie jakie podejmuje szkolny doradca zawodowy jest współdziałanie m.in. w wydarzeniach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i uczestnictwo w projekcie Otwarta Firma Biznes przy Tablicy, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
           W tym roku to już 8 edycja ŚTP - międzynarodowego projektu promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Zatem w dniach od 16 do 22 listopada 2015r setki państw, tysiące partnerów, miliony uczestników realizuje szereg inicjatyw od  małych spotkań po międzynarodowe konferencje. Nie inaczej było w ZST, gdzie uczniowie poprzez lekcje - Biznes przy Tablicy, wycieczki tematyczne do zakładów pracy - Otwarta Firma, warsztaty i grę planszową uczyli się praktycznej przedsiębiorczości we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

OTWARTA FIRMA
W ramach działań ŚTP zorganizowano wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach np: w Agencji Reklamowej DG-ART, gdzie uczniowie w zawodzie technik informatyk zapoznali się z pracą grafika komputerowego oraz specyfiką prowadzenia firmy. Z kolei podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach maturzyści uczestniczyli w warsztatach związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz wypełnianiem niezbędnych wniosków i dokumentów. Spotkanie ze specjalistami było dobrą okazją do uzyskania odpowiedzi na liczne pytania z zakresu praktycznych problemów i ich rozwiązań dotyczących podatku VAT-u w małej firmie.

1.
tn_20151119_081109-001.jpg
2.
tn_20151119_081129-001.jpg
3.
tn_20151119_120854.jpg
4.
tn_20151119_121043.jpg
5.
tn_20151119_122059.jpg
6.
tn_20151119_123603.jpg
7.
tn_arg.jpg
8.
tn_stp1.jpg


BIZNES PRZY TABLICY
Odbyły się również lekcje poruszające zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości np.: spotkanie z kierownikiem gorlickiego oddziału Marketu Budowlanego MAJSTER, który przedstawił m.in. zasady rekrutacji, oczekiwane wymagania wobec przyszłych pracowników, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, a także zapoznał młodzież ze strukturą funkcjonowania marketu. Inna  grupa uczniów uczestniczyła w spotkaniu z doradcą finansowo-ubezpieczeniowym, który wprowadził młodzież w tematykę ubezpieczeń, a następnie „wciągnął” ich w dyskusję o potrzebie ubezpieczeń i wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania: O Czym Myślą Polacy, Czego Boją Się Polacy, Jak Planują Swoją Finansową Starość, Emerytura?   UBEZPIECZENIE?  Stać nas na to?

1.
tn_avia.jpg
2.
tn_dsc04957.jpg
3.
tn_dsc04964.jpg
4.
tn_dsc04966.jpg
5.
tn_dsc04973.jpg
6.
tn_dsc04983-001.jpg
7.
tn_kdsc04968-001.jpg
8.
tn_kdsc04979-001.jpg
9.
tn_kdsc04990.jpg
10.
tn_prezentacja1.jpg


PRZEDSIĘBIORCZY MIX
Zaplanowano także udział w Dniu Przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Nowym Sączu, gdzie młodzi ludzie uczestniczyli  w wykładzie-Komunikacja interpersonalna w biznesie i rozwiązywanie konfliktów, w warsztatach-Planowanie kariery–jak świadomie kształtować własną ścieżkę sukcesu zawodowego oraz w szkoleniu- E-biznes - prowadzenie i budowa sklepu internetowego.
Na zakończenie wydarzeń ŚTP odbyły się szkolne rozgrywki gry planszowej „Oil City. Galicyjska Gorączka Złota”, która dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu emocji, a ponadto była ciekawą lekcją historii przypominającą pionierski wkład Polaków w rozwój przemysłu naftowego, uczyła zarządzania ryzykiem, logicznego myślenia, planowania i wspólnego podejmowania decyzji. Oil City-jest to planszowa ekonomiczna  gra symulacyjna wiernie osadzona w realiach historycznych, gdzie trzyosobowe drużyny graczy zawiązują spółki kapitałowe, w których działają jako przedsiębiorcy, ziemianie, inżynierowie i zarządcy, kupują działki, zatrudniają wiertaczy, rozbudowują  infrastrukturę, prowadzą wydobycie i prowadzą sprzedaż w warunkach gwałtownie zmieniających się cen surowców.

1.
tn_20151117_095651.jpg
2.
tn_20151117_095703.jpg
3.
tn_20151117_110114.jpg
4.
tn_20151117_125612.jpg
5.
tn_czarny biznes.jpg
6.
tn_dsc04992-001.jpg
7.
tn_dsc05000.jpg
8.
tn_dsc05002.jpg
9.
tn_dsc05006.jpg
10.
tn_wsz n sacz.jpg


„Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. To autentyczne lekcje przedsiębiorczości, gdzie poznają podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej od osób, które same taką działalność prowadzą, poznają specyfikę lokalnego rynku pracy, co lepiej przygotowuje ich do wejścia na ten trudny teren, nawiązują bezpośredni kontakt z praktykami biznesu, a także ułatwiają im podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno–zawodowej”- mówi  szkolny doradca zawodowy pani Małgorzata Kukuła-Jasińska -koordynator ŚTP.

Informację i zdjęcia udostępniła dyrektor ZST w Gorlicach Renata Stępień.