Dobre praktyki powiatowej edukacji na konferencji w Warszawie
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.09.2015.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach – Renata Stępień podzieliła się dobrymi praktykami w zakresie kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ (KOWEZiU) w Warszawie dla dyrektorów szkół zawodowych. Tematem konferencji było „ Wzmacnianie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”, a temat prezentacji dyrektor R. Stępień to „Zapewnienie jakości w szkole zawodowej”.


Podkreślić należy, że tylko 2 szkoły zawodowe z całej Polski zostały zaproszone do podzielenia się swymi najlepszymi doświadczeniami w zakresie współpracy z pracodawcami i budowania jakości w szkole zawodowej.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola mówiła o szerokiej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zwracając uwagę na korzyści tej współpracy, ale też nie pomijając problemów i trudności z tym związanych.
„Jakość szkoły zawodowej budują wyniki egzaminów, które są mierzalne wspólną miarą w całej Polsce, ale też, a może głównie działania szkoły zmierzające do ukształtowania młodego człowieka w sposób holistyczny – nie pomijając żadnej sfery jego życia” – mówiła Renata Stępień
Podkreśliła, że Zespół Szkół Technicznych jest szkołą nowatorską i twórczą. Uczniowie mają możliwość nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a nauczyciele wdrażają innowacje pedagogiczne. Obecnie Szkoła realizuje dwie innowacje zarejestrowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna w zakresie nauczania języka angielskiego oraz programowo-metodyczna w zakresie nauczania wychowania fizycznego. Słuchaczom przybliżyła również zawody kształcone w szkole (technik informatyk, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik) oraz historię szkoły w kontekście lokalnym i w kontekście przemian systemowych.
Uczestników konferencji zapoznała także ze znakami jakości, które szkoła wypracowała w ostatnim czasie. A są to między innymi certyfikaty:
- Szkoła wyróżniona za wychowanie
- Szkoła z klasą
- Szkoła promująca zdrowie
- Dwa certyfikaty Wiarygodna Szkoła
- Statuetka za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie MEN i KOWEZiU „Szkoła dla pracodawcy, pracodawcy dla szkoły”

Konferencja była także okazją do pokazania walorów naszego pięknego Powiatu Gorlickiego. W prezentacji nie zabrakło odniesień do setnej rocznicy Bitwy pod Gorlicami, wielokulturowości, tradycji, zabytków i pięknej przyrody naszego regionu, który z perspektywy stolicy jest „odległy i mały, ale piękny”. Prawie zupełnie jak z naszej  - z tą jednak różnicą, że dla nas bliski w każdym tego słowa znaczeniu.
Liczne pytania po prezentacji świadczyły o dużym zainteresowaniu słuchaczy omawianą problematyką. Wielu dyrektorów – uczestników Ogólnopolskiej Konferencji – deklarowało, że wykorzysta zaproponowane przez Panią Dyrektor rozwiązania w swojej pracy.
Kolejna okazja do promocji „Dobrych Praktyk” Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach, osiągnięć i rozwiązań systemowych gorlickiej edukacji oraz promocji Powiatu Gorlickiego będzie już w październiku podczas II Ogólnopolskiego Kongresu  - EDUKACJA I ROZWÓJ, gdzie Pani Dyrektor zaprezentuje rozwiązania instytucjonalne, prawne i finansowe w zakresie współpracy szkół i zakładów pracy, ale też zachęci uczestników do wizyt w naszym powiecie, aby jak mawiał Albert Einstein ” wpatrzyć się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumieć”

1.
dsc_5537.jpg
2.
dsc_5539.jpg
3.
dsc_5606.jpg
4.
dsc_5614.jpg
5.
dsc_5615.jpg
6.
dsc_5617.jpg
7.
dsc_5727.jpg
 

Źródło informacji i zdjęć - dyrektor ZST w Gorlicach R. Stępień