Nagrodzeni za naukę
Redaktor: Ewa Żarnowska    28.04.2015.
Najlepsi uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach: Paulina Dutka i Klaudia Wilczkiewicz z II T, Magdalena Kryza z IVT w zawodzie technik usług fryzjerskich, Mateusz Pęczek z II T -technik informatyk oraz Kamil Czerwień z III ZSZ w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych otrzymali stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W uroczystości  wręczenia uczestniczył starosta Karol Górski.W swoim wystąpieniu starosta Karol Górski odniósł się do kształcenia zawodowego, które ma dzisiaj duże znaczenie, gdyż współczesny rynek pracy potrzebuje wielu bardzo dobrze wykształconych ludzi w zawodzie. Podkreślił również, że absolwenci Zespołu Szkół Technicznych to osoby w pełni przygotowane do wejścia na rynek pracy ten lokalny, regionalny ale i zagraniczny, to osoby posiadające rzetelne wykształcenie oraz  dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, a sama szkoła jest dobrą wizytówką Gorlic, o której słychać daleko i dobrze.
Podczas uroczystości nie zabrakło gratulacji i życzeń skierowanych do najlepiej uczącej się młodzieży oraz złożenia na ręce uczniów okolicznościowych listów gratulacyjnych.
Sukcesy szkolne uczniów to także wynik pracy całej kadry pedagogicznej, którzy każdego dnia sprawiają, że nauka to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również: uczenie mądrego patrzenia na świat, uwrażliwianie na piękno i na drugiego człowieka, kształtowanie postaw młodego pokolenia, od którego zależeć będzie przyszłość.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów do pracy i dołączenia do grona wyróżnionych.

Informacje i zdjęcia udostępniła dyrektor ZST w Gorlicach Renata Stępień

1.
s1.jpg
2.
s2.jpg
3.
s3.jpg
4.
s4.jpg
5.
s5.jpg
6.
s6.jpg
7.
s7.jpg

Zobacz film tutaj