Bądźmy poszukiwaczami autorytetu
Redaktor: Ewa Żarnowska    24.10.2014.
  W Zespole Szkół Technicznych w Gorlicach odbyło się spotkanie z Tomaszem Gubałą – twórcą kampanii społecznej oraz dr Karoliną Kmiecik-Jusięgą z Akademii Ignatianum w Krakowie – Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Kampania miała na celu nauczyć młodzież, jak znaleźć prawdziwy autorytet i nie mylić go z idolami czy celebrytami.

Prelegenci poprzez różne metody przekazu: słowo, obraz, doświadczenie, wskazywali jak  szukać dobrego autorytetu, dobrego mędrca, który przez własne życie zostawia nam drogowskazy i wskazówki. Należy je koniecznie wykorzystać, gdyż podążanie za mistrzem, to przecież kroczenie właściwą drogą.
Wstępem do rozmów o autorytetach były krótkie filmy pokazujące wartości życia, postawy człowieka, a także różne relacje mistrz-uczeń. W swoim wystąpieniu wykładowcy uwrażliwiali również wychowawców na właściwe budowanie swojego autorytetu i  poprzez to kształtowanie postaw młodzieży prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości. Zaznaczyli, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie poszukują mistrzów i wzorów do naśladowania oraz wyznaczania sobie ambitnych celów. Podkreślali, iż w relacji z autorytetem każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. Wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji, a także wyznacznikiem, jak zachowywać się w różnych sytuacjach. W czasie prelekcji odwoływali się do przykładu wielkiego autorytetu, nie tylko Polaków, jakim jest  postać świętego Jana Pawła II. Bardzo wymowne okazało się podsumowanie całego wykładu z prezentacją prostego modelu autorytetu, gdzie bycie mistrzem to nie tylko przekazanie informacji czy wiedzy, to nie tylko przykład, ale też nadanie tej drugiej osobie energii i ochoty do szukania sensu swojego życia.
    Spotkanie mogło się odbyć dzięki współpracy ZST z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu – Filią w Gorlicach i z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zostało wysoko ocenione przez uczestników i z pewnością zaowocuje w przyszłości rozpoznawaniem prawdziwych autorytetów przez młodzież.

1.
1.jpg
2.
1a.jpg
3.
2.jpg
4.
3.jpg
5.
4.jpg
6.
5.jpg
7.
6.jpg
 

Źródło informacji i zdjęć ZST w Gorlicach