Wiarygodna Szkoła
Redaktor: Ewa Żarnowska    05.09.2014.
Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach rozpoczął nowy rok szkolny 2014/2015  dużym sukcesem. Placówce nadano prestiżowy Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Ogólnopolski Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły, w tym  Technika w całej Polsce, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa.

„To zaszczytne wyróżnienie dla całej społeczności szkoły, aby go otrzymać należało pozytywnie przejść proces weryfikacji, w którym  rozpatruje się między innymi  jej wyniki z egzaminów zewnętrznych i poziom efektywności mierzony w EWD. Nasza szkoła wypełniła wszystkie wymagania objęte regulaminem, co gwarantuje  wysoką jakość kształcenia, równocześnie zapewniając bezpieczne warunki pracy i nauki.  Zatem wizerunek naszej szkoły jest solidny i wiarygodny. Osiągnięcie to jest także  inspiracją do podejmowania kolejnych działań aby zapewnić równie wysoką jakość kształcenia i bezpieczeństwa  w przyszłości. Cieszymy się, że dostrzeżono nasze wielorakie starania i w procesie certyfikacji  uzyskaliśmy bardzo wysoką ocenę punktową.” –mówi dyrektor szkoły Renata Stępień.  

1.
certyfikat.jpg
2.
dsc02671.jpg
3.
dsc02672.jpg

Ogólnopolski Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły, w tym  Technika w całej Polsce, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach. W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. Szkoła może zdobyć dodatkowe punkty za udział w wielu projektach unijnych bądź jeśli prowadzi swoje autorskie projekty. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Zatem Certyfikat Wiarygodna Szkoła jest szczególnym i prestiżowym wyróżnieniem dla placówki wiarygodnej, godnej zaufania, reprezentującej właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniającej odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Celem projektu jest także ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom oraz życzymy, aby posiadanie Certyfikatu sprzyjało budowaniu pozytywnego wizerunku Szkoły, wzmacniało jej pozycję wśród innych placówek jako wiarygodnego partnera w edukacji oraz podkreślało prestiż Szkoły i właściwe jej zarządzanie.