Ważne adresy
Redaktor: Ewa Żarnowska    25.05.2009.

Powiat Miasta i Gminy

Urzędy i Instytucje w Gorlicach

Policja, Straż, Szpital, Pogotowie

Wojewódzkie Urzędy i Instytucje

Urzędy w Nowym Sączu

Media