• 02 lutego 2023
  • Imieniny:  Marii, Miloslawa

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 lub RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

  • Administratorem Państwa danych jest Starosta Gorlicki mający siedzibę w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, tel. 0 18 35 48 701, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  • Starosta Gorlicki wyznaczył w Starostwie Powiatowym w Gorlicach Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Doroty Myszkowskiej-Janik oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Łukasza Dziubana, z którymi w celu realizacji praw w zakresie ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych:

  1. Inspektor Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 533 369 636.

  2. Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 0 18 354 87 85.

  • Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiektach użytkowanych przez Administratora. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

  • Podstawą prawną przetwarzania zapisu monitoringu jest uzasadniony interes Administratora realizowany w oparciu o art. 222 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

  • Zapis monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosku uprawnionych organów, a w szczególności gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych, o ile jeszcze istnieją, może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

  • Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych naruszałoby przepisy RODO.

  • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Obowiązek informacyjny względem osób, których dane wizerunkowe mogą zostać utrwalone na monitoringu, jest realizowany za pośrednictwem tablic informacyjnych przy wejściach do budynków użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz strony internetowej pod adresem www.powiatgorlicki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 14 ust. 5 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E