• 02 lutego 2023
  • Imieniny:  Marii, Miloslawa

Czym się zajmujemy

Starostwo Powiatowe w Gorlicach to urząd administracji samorządowej, swoją główną siedzibę ma przy ulicy Bieckiej 3 w Gorlicach, pozostałe budynki położone są przy ulicy 11 Listopada 6, przy ulicy Michalusa 18 oraz przy ulicy Słonecznej 7.

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Starostwo Powiatowe obsługuje mieszkańców 10 gmin wchodzących w skład Powiatu Gorlickiego: Miasto Gorlice (gmina miejska), Biecz, Bobowa (gminy miejsko-wiejskie), Gorlice, Moszczenica, Lipinki, Łużna, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie (gminy miejsko-wiejskie).

Starostwo Powiatowe w Gorlicach realizuje zadania powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie:
•    edukacji publicznej,
•    promocji i ochrony zdrowia,
•    transportu zbiorowego i dróg publicznych,
•    kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
•    kultury fizycznej i turystyk,
•    geodezji, kartografii i katastru,
•    gospodarki nieruchomościami,
•    administracji architektoniczno-budowlanej,
•    gospodarki wodnej,
•    ochrony środowiska i przyrody,
•    rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
•    ochrony przeciwpowodziowej,
•    ochrony praw konsumenta,
•    utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
•    obronności,
•    promocji powiatu,
•    współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Pozostałe zadania powiatu realizują jednostki takie jak Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne.

Sprawy, które załatwisz w naszym Urzędzie
•    zarejestrujesz samochód oraz odbierzesz prawo jazdy,
•    uzyskasz pozwolenie na budowę, dokonasz zgłoszenia budowy,
•    otrzymasz wypis z ewidencji gruntów i budynków, odbierzesz mapę zasadniczą lub ewidencyjną,
•    uzyskasz informację o kierunkach kształcenia, złożysz wniosek o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, złożysz wniosek o stypendium sportowe,
•    załatwisz sprawy z dziedziny ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki rolnej i leśnej, koncesji na wydobywanie kopalin,
•    uzyskasz dostęp do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
•    załatwisz sprawy związane z orzekaniem o niepełnosprawności,
•    uzyskasz pomoc prawną w sprawach związanych z reklamacją towarów lub usług,
•    załatwisz sprawy związane z funkcjonowaniem stowarzyszeń,
•    uzyskasz pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy.

Na stronie internetowej www.powiatgorlicki.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się szczegółowa lista zadań wszystkich Wydziałów Starostwa Powiatowego w Gorlicach i inne niezbędne informacje dotyczące pracy Urzędu.

Sposoby kontaktu ze Starostwem:
•    kontakt bezpośredni w dni robocze w godzinach 7:30-15:30,
•    kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej: 18 353 53 80,
•    poczta tradycyjna na adres: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice,
•    poczta elektroniczna - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
•    faks: 18 353 75 45,
•    platforma ePUAP,
•    wiadomość SMS/MMS: 533 822 369,
•    Internetowy System Rezerwacji w Wydziale Komunikacji i Dróg www.kolejka.powiatgorlicki.pl,

Jeśli jesteś osobą głuchą
Możesz skorzystać z wideotłumacza języka migowego. Usługa wideotłumacza jest za darmo i nie trzeba się wcześniej umawiać. Usługa dostępna jest w siedzibie Starostwa, przy ulicy Bieckiej 3 w Gorlicach, na parterze budynku w pokoju numer 3, w dni robocze w godzinach 8:00-15:00. Miejsce usługi wideotłumacza języka migowego oznaczone jest piktogramem migających dłoni.

Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą korzystającą z aparatu słuchowego lub osobą słabosłyszącą
Możesz skorzystać z systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną. Aby z niego skorzystać musisz przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na tryb T). Jeśli nie posiadasz aparatu słuchowego możesz skorzystać z zewnętrznej słuchawki z indywidualnym sterowaniem głośności. System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dostępny jest na parterze budynku przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach. Miejsce to oznaczone jest piktogramem pętli indukcyjnej.

Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy z widzeniem
Poinformuj pracowników o swoich problemach ze wzrokiem, a pracownicy Urzędu pomogą załatwić Twoją sprawę. Jeśli przy poruszaniu pomaga Ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść do Urzędu.

Dodatkowo, jeśli masz trudności w komunikowaniu się
Możesz skorzystać z pomocy osoby przybranej. Może nią być każda wybrana przez Ciebie osoba, która ukończyła 16 rok życia.
Możesz złożyć wniosek i wskazać inną formę komunikacji z Urzędem, np. poprzez SMS. Wniosek możesz pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Tekst do odczytu maszynowego do pobrania

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E