• 04 grudnia 2023
  • Imieniny:  Barbary, Krystiana, Jana

Otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2023 - 2024 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  pn. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach, ul. Michalusa 18 z filią w Bobowej, ul. Węgierska 28, łącznie dla 65 uczestników".

Zarząd Powiatu z dniem 03 listopada 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2023 - 2024 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy ( j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, z  późn. zm.), prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej pn.  „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach, ul. Michalusa 18 z filią w Bobowej, ul. Węgierska 28, łącznie dla 65 uczestników".  Celem zadania jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gorlickiego

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E