Facebook
16 czerwca 2019 16:57
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Zgłoś kandydata do nagrody Pro Publico Bono
Redaktor: Yvetta Walecka    04.01.2019. Drukuj Powiadom Znajomego
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Mirosław Waląg serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody Pro Publico Bono. Nabór wniosków został przedłużony do dnia 15 lutego 2019 roku. Nagrodę w formie statuetki oraz dwóch wyróżnień przyznaje Kapituła Nagrody „PRO PUBLICO BONO” pod kierunkiem przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego.  Zachęcam do rozglądnięcia się w swoim otoczeniu i poszukania ludzi zaangażowanych w bezinteresowną pomoc dla innych, w sprawy lokalnych społeczności, w rozwój swoich miejscowości, pozyskujących zewnętrzne środki finansowe na cele społeczne, prowadzących dzieła innowacyjne. Z pewnością w powiecie gorlickim jest jeszcze wiele osób, które zasługują na nagrodę Pro Publico Bono. Pokażmy ich światu i podziękujmy im w ten sposób za to co robią - mówi Mirosław Waląg.
Nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego „PRO PUBLICO BONO” ustanowiona została w 2009, przyznawana jest za działalność w następujących dziedzinach:
- edukacja narodowa,
- kultura i dziedzictwo narodowe,
- służba bliźniemu (ochrona zdrowia i działalność charytatywna),
- rozwój regionalny (działalność na rzecz wspólnoty lokalnej i ochrony środowiska przyrodniczego)

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatur zawiera Regulamin, który wraz z wnioskiem zgłoszeniowym dostępny jest tutaj (plik doc do pobrania).

Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, Biuro Rady Powiatu z dopiskiem: „Pro Publico Bono” w terminie do 31 stycznia 2019 roku.


Laureaci nagrody Pro Publico Bono i wyróżnień z lat 2009 - 2018

Rok 2009

Ksiądz Jerzy Gondek otrzymał nagrodę za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy, a szczególnie troskę o ludzi chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz dzieci i młodzież, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu, za umiejętność jednoczenia w szlachetnym celu ludzi dobrej.

Wyróżnienia:
- Janina Augustyn - za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu, a zwłaszcza dzieciom.
- Mieczysław Kormanek - za społeczne zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej oraz pracę redakcyjno – wydawniczą nad kolejnymi numerami „Kwartalnika Gorlickiego”.

Rok 2010
Jan Spólnik statuetka Pro Publico Bono - za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za wieloletnią, jakże owocną, pracę na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego naszych przodków, za szczególne i twórcze umiłowanie swojej Małej Ojczyzny Szymbarku, za obdarzanie nas swoją pasją poznawania przeszłości, za umiejętność jednoczenia w szlachetnym celu ludzi dobrej woli, za piękny przykład dawany swoim życiem pedagoga i wychowawcy.
Wyróżnienia:
- Barbara Wiatr - za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za wieloletnią, bezinteresowną i pełną oddania pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za propagowanie patriotyzmu oraz szacunku i miłości do naszej „Małej Ojczyzny Ziemi Gorlickiej”, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu.
- Barbara Brach - za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za wieloletnią, bezinteresowną i pełną oddania pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za propagowanie patriotyzmu oraz szacunku i miłości do naszej „Małej Ojczyzny Ziemi Gorlickiej”, za nasze rozśpiewanie i rozpoetyzowanie, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu.

Rok 2011
Statuetkę Pro Publico Bono otrzymał Pan Stanisław Kozieł - za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za bezgraniczne, wieloletnie oddanie dzieciom i młodzieży, jako nauczyciel i działacz społeczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, za umiejętność jednoczenia w szlachetnym celu ludzi dobrej woli, za piękny przykład służby na rzecz drugiego człowieka dany swoim życiem
Wyróżnienia:
- Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży "Sprawne Smoki" - za stworzenie miejsca niezwykle przyjaznego dzieciom, za inspirowanie środowiska lokalnego do włączenia się w organizację specjalistycznego ośrodka rehabilitacji dziecięcej, za pracę ponad podziałami i ponad granicami administracyjnymi, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu
- Marek Podraza - za to, że swój czas i niezwykłe zdolności organizacyjne z powodzeniem dzieli między kilka organizacji i stowarzyszeń, będąc ich siłą napędową, a swoją energią i pomysłami zaraża młodych i starszych, aktywizując ich do udziału w różnego typu akcjach niesienia pomocy i wsparcia, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu

Rok 2012
Ksiądz Arkadiusz Barańczuk– nagroda główna statuetka Pro Publico Bono - za zaangażowanie w dzieło ratowania zabytków sakralnych powiatu gorlickiego, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym ponad podziałami narodowymi i religijnymi.
Wyróżnienia:
- Rozalia Sakowska - wyróżnienie za 40-letnią działalności na rzecz rozwoju środowisk wiejskich powiatu gorlickiego, za krzewienie osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich, za kultywowanie i szerzenie dziedzictwa kultury ludowej Ziemi Gorlickiej.
- Halina Wszołek – wyróżnienie za kultywowanie wartościowych tradycji Kół Gospodyń Wiejskich i przenoszenie ich na współczesny grunt lokalnych społeczności, za działalność charytatywną oraz wybitny wkład w rozwój wsi Sitnica.

Rok 2013
Stanisław Nosal - statuetka za zaangażowanie w działalność profilaktyczną w zakresie zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych, za ustawiczną naukę życia z chorobą, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym i chorym.
Wyróżnienia:
- Zbigniew Majcher - za kultywowanie i popularyzowanie wojennego dziedzictwa Ziemi Gorlickiej, za wielką troskę o pamięć przeszłości, za wieloletnie przypominanie nam, że „Śmierć żołnierza święta jest i łamie nakazy nienawiści...”
- Alfreda Stankowska - za kultywowanie wartościowych tradycji Kół Gospodyń Wiejskich i przenoszenie ich na współczesny grunt lokalnych społeczności, za działalność charytatywną oraz wybitny wkład w rozwój wsi Głęboka.

Rok 2014

Marta Przewor - statuetka za zaangażowanie w dzieło wspierania rodzin, dzieci i seniorów, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym i chorym, za piękny przykład służby na rzecz drugiego człowieka otrzymuje Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach
Wyróżnienia:
- druh Jan Ryzner - za dawaną życiem lekcję prawdziwego, codziennego patriotyzmu, za troskę o pamięć przeszłości, za krzewienie wśród dzieci i młodzieży harcerskich ideałów, za działalność dla dobra wspólnego – wyróżnienie otrzymuje najstarszy harcerz w powiecie gorlickim,
- Anna Cetnarowicz - za innowacyjne i niekonwencjonalne formy aktywizacji osób niepełnosprawnych, za propagowanie zdrowego stylu życia, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu - wyróżnienie otrzymuje prezes Fundacji Beskidzka Zima.

Rok 2015
Statuetkę Pro Publico Bono 2015 otrzymało Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach Kwiatonowickiego Stowarzyszenia HOMINI za krzewienie idei wolontariatu i budowanie od podstaw struktur wolontarystycznych w powiecie gorlickim

Wyróżnienia otrzymali:
- Janina Kokoszka-Paszkot za propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i pracę na rzecz rozwoju opieki geriatrycznej
- Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych ”Wyjdź z domu” za dawaną przykładem lekcję miłości i szacunku do drugiego człowieka, za innowacyjne podejście do opieki i pomocy oraz za wyzwalanie w osobach z niepełnosprawnościami nowej energii do życia i wiary, że wszystko jest możliwe.

Rok 2016
Statuetkę Pro publico Bono 2016 otrzymała Danuta Szpyrka za otwarte serce dla potrzebujących, za budzenie w ludziach nadziei oraz za zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej.

Wyróżnienia otrzymali:
- Zofia Szurek za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego
oraz zaangażowanie w życie społeczne Ziemi Gorlickiej
Mieczysław Podobiński za wieloletnią troskę o rozwój kultury muzycznej środowiska lokalnego oraz zaangażowanie w życie społeczne Ziemi Gorlickiej.

Rok 2017
Statuetkę Pro Publico Bono 2017 otrzymała Anna Wiejaczka w dowód uznania za troskę o dobro i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej.

Dwa równorzędne wyróżnienia trafiły do:
Leopolda Jamro w dowód uznania za wytrwałość w propagowaniu sportu i aktywności ruchowej oraz zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej
Redakcji Gazety Gorlickiej w dowód uznania za działalność charytatywną, budujący przykład zaangażowania w życie społeczne oraz budzenie solidarności międzyludzkiej.

Rok 2018
Statuetkę Pro Publico Bono 2018 otrzymała Iwona Budziak za działalność charytatywną, troskę o najbiedniejszych i tworzenie wspólnoty serc.
Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
- Bożena Soczek-Knybel - za innowacyjność w pracy dydaktyczno-wychowawczej i otwarte serce dla dzieci i młodzieży
- Kazimierz Kowalski - za budujący przykład osobistego zaangażowania w propagowanie historii. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl