Facebook
21 września 2019 00:53
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Komisja Edukacji w CKPiU
Redaktor: Ewa Żarnowska    24.05.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego pod przewodnictwem Zofii Kamińskiej swoje kolejne obrady odbywała w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Zapoznała się z działalnością edukacyjną Centrum oraz zrealizowanymi i będącymi w trakcie projektami.W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodnicząca Zofia Kamińska, członkowie – Marek Ludwin, Jerzy Nalepka, Andrzej Matusik, Krzysztof Flądro, Zygmunt Fryczek i Adam Urbanek oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut i dyrektor CKPiU w Gorlicach Adam Tarsa.
Uczestników posiedzenia powitała przewodnicząca Zofia Kamińska. Podkreśliła, że z dużym uznaniem odnosi się do działalności Centrum oraz ogromu zadań modernizacyjnych wykonanych w tej placówce w ostatnich latach wielkim nakładem finansowym, a takze do realizowanych tutaj zadań edukacyjnych w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

1.
tn_img_9216.jpg
2.
tn_img_9220.jpg
3.
tn_img_9222.jpg
4.
tn_img_9223.jpg
5.
tn_img_9225.jpg
6.
tn_img_9229.jpg
7.
tn_img_9230.jpg


Następnie dyrektor CKPiU Adam Tarsa omówił bieżąca działalność centrum koncentrując się na działalności edukacyjnej i informacyjnej oraz realizowanych projektach.

W sferze działalności edukacyjnej Centrum współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi: Zespołem Szkół Technicznych w Gorlicach, Zespołem Szkół Nr 1 w Gorlicach, Zespołem Szkół Zawodowych w Gorlicach i Zespołem Szkół Zawodowych w Bobowej. - mówił A. Tarsa. Oferujemy kształcenie praktyczne w 14 zawodach oraz możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień. Ofertę dostosowujemy do potrzeb szkół i uczniów oraz staramy się uwzględniać potrzeby i oczekiwania rynku pracy.
Rozwijamy działalność informacyjną i promocyjna o Centrum, kierując ja przede wszystkim do gimnazjalistów, których zapraszamy do naszej placówki, aby naocznie przekonali się jak nowoczesną mamy bazę i wyposażenie naszych pracowni. Spotkania z gimnazjalistami są organizowane wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych w Gorlicach, gdzie poznają część programową kształcenia w poszczególnych zawodach – kontynuował dyrektor Centrum. Z kolei uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, odbywający w Centrum kształcenie praktyczne, „wysyłani” są do różnych  zakładów pracy, aby mogli skonfrontować swoją wiedzę z konkretnymi stanowiskami pracy.
Dyrektor przypomniał także, że w Centrum zrealizowano już 6 dużych projektów, które pozwoliły na gruntowne przeobrażenie dawnych warsztatów szkolnych w bardzo nowoczesną placówkę kształcenia zawodowego, z bardzo dobrze i nowocześnie wyposażonymi pracowniami oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą z dużym, praktycznym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu CKPiU w Gorlicach ma akredytacje do przeprowadzania egzaminów zawodowych w 7 kwalifikacjach, a nasi uczniowie mogą pochwalić się bardzo wysoką, zbliżoną do 100%, zdawalnością części praktycznej egzaminów.

Czy ktoś jeszcze pamięta jak było?

1.
ckpiu1.jpg
2.
ckpiu2.jpg
3.
tn_img_6309.jpg
4.
tn_img_6309a.jpg
5.
tn_pict0036.jpg
6.
utn_img_9157.jpg
 

Archiwalne materiały z realizacji projektów modernizacyjnych w CKPiU w Gorlicach dostępne są tutaj

Centrum realizuje obecnie projekt pn. „Inwestujemy w zawodowców. Centrum Kompetencji Zawodowych.”, który przyczyni się znowu do zwiększenia możliwości edukacyjnych, gdyż doposażona zostanie pracownia samochodowa oraz powstanie pracownia usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także prowadzone będą dodatkowe kursy i szkolenia.
CKPiU w Gorlicach ma jeszcze jeden powód do dumy. Jest nim sala audiowizualna, która jak mówił Adam Tarsa, jest wykorzystywana nie tylko do celów edukacyjnych dla uczniów, ale także bardzo często służy społeczności powiatu na szkolenia, konferencje, spotkania, czy do projekcji filmów z wykorzystanie kina 3D. W 2015 roku w sali odbyło się 73 takie wydarzenia, a uczestniczyło w nich 3455 osób. W 2016 r. było to 77 wydarzeń z udziałem 2220 osób, a za 4 miesiące br. 31 spotkań, w których wzięło udział 1634 osoby.

W trakcie posiedzenia Komisja Edukacji, Kultury i Sportu podjęła dwie opinie i jeden wniosek.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Gorlickiego w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieczu oraz utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach z siedzibą w Bieczu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały Rady Powiatu Gorlickiego w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

Ponadto Komisja Edukacji, Kultury i Sportu RPG zawnioskowała do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w roku 2018 na prace konserwatorskie lub roboty budowlane dla zabytków małej architektury w powiecie gorlickim, uznając za niezwykle ważne wsparcie finansowe związane z renowacją zabytkowych i ogromnymi potrzebami finansowymi w tym zakresie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl