Facebook
16 czerwca 2019 17:10
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Z PFRON do pracy
Redaktor: Ewa Żarnowska    05.10.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Starosta Karol Górski podpisał kolejną umowę z Martą Mordarską dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Tym razem dofinansowanie dotyczy wsparcia do zatrudnienia w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”. Umowę na dofinansowanie podpisała również wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch.

 

 
- Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za wsparcie  i zrozumienie dla zgłaszanych przez samorząd powiatowy potrzeb – mówił podczas spotkania starosta Karol Górski. Dobra współpraca z PFRON zaowocował wieloma zrealizowanymi już projektami dotyczącymi m.in. likwidacji barier architektonicznych. Tym razem skorzystaliśmy z programu „Stabilne zatrudnienie”, dzięki czemu mogliśmy wzmocnić kadrowo nasz wydział komunikacji. Stworzyliśmy administracyjne stanowisko pracy dla osoby wymagającej zatrudnienia w warunkach pracy chronionej. Osoba ta będzie zajmować się m.in. prowadzeniem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych oraz wykonywaniem innych obowiązków wynikających zadań wydziału. Dzięki dofinansowani z PFRON na realizację działań aktywizacyjnych w kwocie 18 tys zł będziemy mogli zakupić wyposażenie stanowiska pracy dla tej osoby. Chodzi o: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, kserokopiarkę, niszczarkę, fotel biurowy i biurko. Jesteśmy szczególnie wdzięczni i dziękujemy Pani Dyrektor za to wsparcie, które równocześnie pozwala na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej i zasila wydział komunikacji w dodatkowego pracownika, by w ten sposób usprawnić jego pracę – podkreśla starosta.

Wręczając staroście umowę na dofinansowanie dyrektor Marta Mordarska powiedziała:
- Mamy w powiecie gorlickim kolejny program „Stabilne zatrudnienie”. Podpisanie umów oznacza środki finansowe przekazane na specjalistyczne stanowiska pracy pod potrzeby osób z niepełnosprawnością. Bardzo doceniam sposób zatrudnienia tych osób, bo tu mamy do czynienia z zatrudnieniem w wydziale komunikacji Starosta Powiatowego w Gorlicach oraz w Gminie Sękowa.
Te miejsca pracy pozwalają w sposób godny odnaleźć siebie osobie niepełnosprawnej właśnie w kontekście zawodowym. Za te spojrzenia holistyczne, które traktują jednakowo potrzeby wszystkich mieszkańców,  należą się podziękowania staroście Karolowi Górskiemu i wójt gminy Sękowa Małgorzacie Małuch.

Umowę z Powiatem Gorlickim parafował także wicestarosta Jerzy Nalepka.

1.
aimg_5164.jpg
2.
img_5150.jpg
3.
img_5152.jpg
4.
img_5162.jpg
5.
img_5165.jpg
6.
img_5167.jpg


Umowę na dofinansowanie z PFRON podpisała również wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch. W gminie Sękowa w ramach umów z PFRON zatrudniono dwie osoby w strukturach Urzędu Gminy, a wcześniej jedną osobę w Gminnym Ośrodku Kultury.

1.
zimg_5131 (1).jpg
2.
zimg_5131 (2).jpg
3.
zimg_5131 (3).jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl