Facebook
19 sierpnia 2019 21:23
Imieniny: Bolesława, Juliana, Jana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
XLII sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    22.10.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Zapraszamy na XLII sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się 30 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat.
4. Informacja na temat realizacji zadań statutowych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.
5. Informacja na temat funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Powiecie.
6. Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.
15. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza
16. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonych w II półroczu
17. Zapoznanie ze Sprawozdaniami Komisji Rady Powiatu Gorlickiego.
18. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
19. Odpowiedzi na interpelacje Radnych z XLI sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
20. Interpelacje Radnych.
21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
22. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu na temat oświadczeń majątkowych Radnych.
23. Podsumowanie funkcjonowania Rady Powiatu Gorlickiego V kadencji w latach 2014-2018.              
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie posiedzenia.    
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl