Facebook
22 września 2019 08:24
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Wybrali czyste powietrze
Redaktor: Ewa Żarnowska    26.06.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody wraz z uczniami klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej dokonali podsumowania projektu pn. „Wybieram czyste powietrze”. Jego celem było zebranie informacji o skutkach spalania niebezpiecznych materiałów w paleniskach domowych oraz ich składowania w pobliżu miejsca zamieszkania. Kolejnym krokiem będzie edukacja ekologiczna lokalnej społeczności.

 


Członkowie SKLOP pracowali w grupach 4- lub 5-osobowych. Nad prawidłowym przebiegiem zaplanowanej pracy czuwał koordynator wybrany przez zespół. Na podstawie zebranych materiałów, w tym wywiadów wśród mieszkańców naszej gminy oraz informacji z Urzędu Miejskiego, każdy zespół opracował prezentację, w której  przedstawił, ile domów ogrzewanych jest gazem, a ile tradycyjnie, w ich miejscach zamieszkania. Dodatkowo członkowie projektu mieli policzyć, ile posesji prywatnych ma pokrycie dachu eternitem.

Spośród wszystkich przygotowanych prezentacji Zarząd SK LOP wybrał 4 najlepsze, które zostały zaprezentowane na forum szkoły. Przygotowane prezentacje miały na celu uświadomić uczniom naszej szkoły o skutkach spalania niebezpiecznych materiałów w piecach domowych. Przypomniano, że podczas spalania, np. plastików, kolorowych czasopism, starych ubrań, do atmosfery uwalniane są między innymi dioksyny, które mają właściwości rakotwórcze (zostało to naukowo potwierdzone).

Na podsumowaniu projektu głos zabrał nauczyciel biologii oraz opiekun SK LOP Grażyna Kurzaw, która poinformowała uczestników, że w przyszłym roku szkolnym 2017/2018 na przełomie września i października  Zarząd SK LOP zaproponuje Burmistrzowi Bobowej oraz władzom lokalnym możliwość udziału młodzieży w zebraniach wiejskich i gminnych w celu uświadomienia lokalnej społeczności o groźnych zanieczyszczeniach powietrza spowodowanych przez spalanie, zwłaszcza w okresie grzewczym w piecach domowych wyżej wymienionych materiałów.

Zajęcie się tym właśnie tematem przez członków SK LOP spowodowane było niepokojącymi informacjami na temat stanu powietrza w czasie ostatniej zimy (środki masowego przekazu donosiły, że zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest jednym z największych w Europie, efektem czego jest powstawanie smogu np. w Krakowie, Nowym Sączu i wielu innych miastach Polski). Głównym źródłem powstawania tego niebezpiecznego zjawiska są piece w indywidualnych posesjach, w których spala się często „wszystko, co jest pod ręką”. Mamy nadzieję, że przeprowadzenie akcji uświadamiającej wśród naszej społeczności lokalnej, przyczyni się do bardziej świadomego ogrzewania swoich domów i zwrócenia uwagi, że nie mamy prawa niszczyć życia sobie, a zwłaszcza innym.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej Urszula Jabłońska, pogratulowała młodzieży i opiekunowi SK LOP Grażynie Kurzawie ciekawego pomysłu, który przyczyni się do uświadomienia społeczności lokalnej.

1.
img_4376.jpg
2.
img_4385.jpg
3.
img_4399.jpg
4.
img_4406.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl