Facebook
15 października 2019 18:33
Imieniny: Jadwigi, Teresy, Zoriana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Wprowadzono drugi stopień alarmowy CRP
Redaktor: Yvetta Walecka    08.10.2019. Drukuj Powiadom Znajomego
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że dnia 7 października 2019 r. Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 197 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CPR) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23:59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów parlamentarnych. 

 

 

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany m.in. w trakcie Światowych Dni Młodzieży oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.
Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku wprowadzenia stopnia BRAVO-CRP realizowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

  • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
  • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej; 
  • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych; 
  • poinformowanie personelu instytucji  o konieczności zachowania zwiększonej czujności; 
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów; 
  • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl