Facebook
13 grudnia 2018 16:48
Imieniny: Łucji, Otylii, Włodzisławy
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Więcej sportu dla młodzieży
Redaktor: Ewa Żarnowska    12.02.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego pod przewodnictwem Zofii Kamińskiej odbyła swoje kolejne posiedzenie. Tym razem Komisja odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.


 
W wyjazdowym posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni: Jerzy Nalepka, Adam Urbanek, Marek Ludwin, Andrzej Matusik, Zygmunt Flądro, Zygmunt Fryczek. Obecni byli ponadto: naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut, dyrektor SOS-W w Szymbarku Alicja Mołda i dyrektor ZSE w Gorlicach Grażyna Pabis-Mazur.

Komisja tym razem szczególną uwagę zwracała na możliwości i potrzeby obu placówek w zakresie realizacji zadań z obszaru wychowania fizycznego. Stwierdzono, że zachodzi  potrzeba poprawy warunków lokalowych w tym względzie.

W SOS-W w Szymbarku, gdzie uczy się ponad 100 wychowanków, chodzi o budowę nowej sali gimnastycznej o wymiarach min. 12 m x 24 m (orientacyjny koszt ok. 1,3 mln zł). Przewodnicząca Zofia Kamińska zaproponowała, aby w najbliższym czasie postarać się o budowę siłowni na wolnym powietrzu przy udziale środków zewnętrznych.

W ZSE w Gorlicach, gdzie kształci się ok. 400 uczniów, zachodzi pilna potrzeba budowy pełnowymiarowej hali sportowej, aby młodzież mogła w pełni rozwijać swoje talenty i pasje sportowe, bo jest bardzo usportowiona, o czym świadczą liczne sukcesy na zawodach, co podkreślali nauczyciele w/f: Agnieszka Szura-Krawczyk, Mariusz Stępień i Mariusz Masztafiak.

1.
img_7758.jpg
2.
img_7761.jpg
3.
img_7762.jpg
4.
img_7764.jpg
5.
img_7765.jpg
6.
img_7766.jpg
7.
img_7769.jpg
8.
img_7770.jpg
9.
img_7771.jpg
10.
img_7774.jpg
11.
img_7775.jpg


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wypracowała następujące wnioski:

- Zwraca się z uprzejmą prośbą o wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku w roku 2018.

- Wnioskuje do Zarządu Powiatu o złożenie stosownej dokumentacji do Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym „Otwarte Strefy Aktywności 2018”. Celem programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym jest budowa plenarnych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej między innymi integracji społecznej. Uzyskanie dotacji w ramach tego projektu rozwiązałoby problemy brakujących sal gimnastycznych w Szymbarku i w Kobylance. Wniosek należy złożyć do dnia 15 luty 2018, termin realizacji zadania: 15 październik 2018 rok. /Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 rok, poz. 92/

- Wnioskuje do Zarządu Powiatu o włączenie do planów inwestycji powiatowej – budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. Sprawa tej inwestycji ciągnie się od I kadencji RPG i wielokrotnie była przedmiotem wniosków Dyrekcji, indywidualnych radnych powiatowych i Komisji Edukacji. Obecna sala gimnastyczna o wymiarach 10m x 17m nie spełnia standardów zapewniających realizację programu zajęć wychowania fizycznego zgodnych z przepisami prawa oświatowego w tym zakresie. Na chwilę obecną standardem powinno być: 44m x 24m. Komisja popiera dotychczasowe starania Pani Dyrektor Grażyny Pabis-Mazur i wyraża nadzieję, że wniosek ten znajdzie pozytywne zakończenie przed upływem V kadencji Rady Powiatu Gorlickiego.

Ponadto Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Gorlicki.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl