Facebook
24 marca 2019 08:15
Imieniny: Gabriela, Marka, Gabora
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
We love LOWE
Redaktor: Ewa Żarnowska    12.04.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach realizuje pilotażowy projekt „LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w powiecie gorlickim” dofinansowany kwotą 249 tys. zł w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Organizują szkolenia, kursy, warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi. Ostatnio na zaproszenie LOWE w ZST gościła sędzia Anna Maria Wesołowska.


Anna Maria Wesołowska to łódzka sędzia w stanie spoczynku, współautorka ustawy o świadku koronnym, orędowniczka „niebieskiego pokoju” – bezpiecznego miejsca przesłuchań dzieci – świadków i ofiar przestępstw. Działa na rzecz budowania bezpiecznej szkoły poprzez edukację prawną dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.Szerokiej publiczności znana jest z programow telewizyjnych.

Sędzia Anna Maria Wesołowska spotkała się z uczniami gimnazjów, Zespołu Szkół Technicznych oraz liczną rzeszą osób dorosłych. Wygłosiła interesujące pogadanki na temat: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń oraz Dziecko w rodzinie.

Tematem wiodącym edukacji prawnej dla młodzieży były sprawy związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. Pani sędzia uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, a także uwrażliwiała na to, że czasami jeden, nieprzemyślany czyn, często popełniony pod wpływem emocji może zaważyć na dalszym życiu młodego człowieka. Mówiła o przemocy, uzależnieniach i zagrożeniach płynących z Internetu. Podczas prelekcji przytaczała prawdziwe historie oraz dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym z sali rozpraw.
Na spotkaniu z zaproszonymi gośćmi, nauczycielami i  rodzicami  pani sędzia omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, a także o rozwijaniu dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych.  Anna Maria Wesołowska mówiła o najczęściej popełnianych błędach wychowawczych, które mogą doprowadzić młodego człowieka na ławę oskarżonych. Poruszyła także zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie oraz uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem
Ponadto podkreśliła ogromną rolę szkoły w procesie wychowania młodego człowieka. Zachęcała do zakładania kącików prawnych w placówkach oświatowych i instytucjach świadczących szeroko rozumianą pomoc rodzinie.

Uczestnicy spotkań mieli możliwość zadawania pytań oraz stanęli w kolejkach po autografy i dedykacje na książce "Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny".

1.
a1.jpg
2.
a2.jpg
3.
a3.jpg
4.
a3a.jpg
5.
a4.jpg
6.
a4a.jpg
7.
a6.jpg
8.
a7.jpg
9.
a8.jpg
10.
a8a.jpg
11.
a9.jpg
12.
a9a.jpg
13.
b1.jpg
14.
b2.jpg
15.
b3.jpg
16.
b5.jpg
17.
b6.jpg


Spotkania ze znanymi osobami to jedna z form działalności LOWE. Organizowane są ponadto np. zajęcia komputerowe i internetowe, kursy języków obcych,  warsztaty fryzjersko-kosmetyczne, zajęcia sportowo-taneczne, warsztaty dekoratorskie, warsztaty dietetyczne. Większość zajęć odbywa się w obiekcie ZST w Gorlicach, ale niektóre także w innych miejscowościach.

W planach na kwiecień jest m.in. kurs fotograficzny obejmujący wykład z prezentacją oraz ćwiczenia praktyczne, a także odbędą się zajęcia rekreacyjno-ruchowe.

Szczegóły o działalności LOWE dostępne są na stronie:
http://zst.gorlice.pl/LOWE/index.html

Źródło zdjęć i informacji: FB /LOWEGorlice oraz dyrektor Renata Stępień

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl