Facebook
23 stycznia 2019 21:23
Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Warsztatowo o obszarze chronionym
Redaktor: Ewa Żarnowska    09.05.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
 W Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tematem wiodącym była uchwała o małopolskim obszarze chronionego krajobrazu.

 


Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny objęte ochroną ze względu na wyróżnianie się walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi oraz zróżnicowanymi ekosystemami, odznaczającymi się niewielkim stopniem zniekształcenia środowiska przyrodniczego, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb z wiązanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Obszary te obejmują doliny rzeczne, ciągi wzgórz, kompleksy leśne, torfowiska i pola wydmowe.

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje powierzchnię 364 176 ha i położony jest m.in. w powiecie gorlickim na terenie gmin Ropa i Uście Gorlickie oraz części gmin: Gorlice, Sękowa i Łużna.

W spotkaniu warsztatowym, którego organizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego uczestniczyli m.in. sołtysi miejscowości Kunkowa, Leszczyny, Wapienne, Ropki, Nowica oraz przedstawiciele UG Uście Gorlickie, UG Sękowa i Miasta Gorlice.

1.
img_0476.jpg
2.
img_0487.jpg
3.
img_0490.jpg
4.
img_0496.jpg
5.
img_0500.jpg
6.
img_0502.jpg
7.
img_0503.jpg
8.
img_0507.jpg
9.
img_0508.jpg
10.
img_0509.jpg
11.
img_0511.jpg
12.
img_0512.jpg
13.
img_0514.jpg
14.
img_0515.jpg
15.
img_0516.jpg
 

Eksperci z ZPKWM szczegółowo omówili tematykę związaną z obszarem chronionego krajobrazu. Dyrektor ZPKWM Marcin Guzik przedstawił i omówił uchwały dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

Krótkie wprowadzenie do planowania przestrzennego przedstawiła Mira Ostrogórska – specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych. Tematykę korytarzy ekologicznych i stref wolnych od zabudowy wokół rzek zaprezentowała dr Katarzyna Śnigórska – starszy specjalista ds. edukacji.

1.
img_0473.jpg
2.
img_0474.jpg
3.
img_0475.jpg
4.
img_0477.jpg
5.
img_0478.jpg
6.
img_0480.jpg
7.
img_0483.jpg
8.
img_0484.jpg
9.
img_0485.jpg
 

 

Głównym celem spotkania było wypracowanie stanowiska w sprawie złożenia wniosku do Marszałka Małopolski odnośnie zmian uchwały o małopolskim obszarze chronionego krajobrazu w zakresie zmniejszenia szerokości pasów wokół cieków wodnych wyłączonych z zabudowy.

Moderatorem spotkania była dr Kamila Noworól z Katedry Zarządzania Publicznego Instytutu Spraw Publicznych UJ.

1.
img_0498.jpg
2.
img_0499.jpg
3.
img_0501.jpg
4.
img_0506.jpg
5.
img_0510.jpg
 

1.
img_0481.jpg
2.
img_0489.jpg
3.
img_0491.jpg
4.
img_0492.jpg
5.
img_0493.jpg
6.
img_0494.jpg
7.
img_0495.jpg
 

 

Informacja i zdjęcia: Yvetta Walecka


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl