Facebook
21 kwietnia 2018 06:09
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Teatralno-recytatoraki osiemnastolatek
Redaktor: Ewa Żarnowska    12.12.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Osiemnaste urodziny świętował Powiatowy Konkurs Teatralno – Recytatorki im. Jana Pawła II , który jest organizowany nieprzerwanie od 2000 roku. Był obowiązkowo teatralny tort, gromkie "100 lat" oraz serdeczne podziękowania dla pomysłodawcy  i niestrudzonego organizatora konkursu, byłego radnego Rady Powiatu Gorlickiego, polonisty Pana Stanisława Bystrowicza. Przekazali je m.in. starosta Karol Górski,  przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickego Zofia Kamińska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.


Z okazji 18. urodzin Starostwo Powiatowe w Gorlicach wydało Księgę Pamiątkową pt. „Historia Konkursu Teatralno – Recytatorskiego im. Jana Pawła II w Powiecie Gorlickim”. Jest to zbiór refleksji i wspomnień nauczycieli dotyczących pracy z młodzieżą, a także historia inspiracji, która przyczyniła się do organizacji tego konkursu.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia, które osiągnęło „pełnoletność”, jest Stanisław Bystrowicz – polonista i były radny Rady Powiatu Gorlickiego.

Bezpośrednią inspiracją, która zrodziła pomysł na konkurs u Stanisława Bystrowicza, stały się wspomnienia Jana Pawła II z Wadowic z dnia 16 czerwca 1999 roku. Papież wspominał czasy szkolne i uczestnictwo w spektaklach teatralnych, a swoją wypowiedź zakończył pytaniem skierowanym do młodzieży „Czy u Was w szkole jest teatr?”, po czym zacytował fragment „Antygony” Sofoklesa, w której zadebiutował jako Hajmon. Zgromadzeni pielgrzymi byli zdumieni fenomenalną pamięcią 79-letniego wówczas Ojca Świętego. Wywołało to również ogrom braw, a wypowiedź papieża podniosła rangę teatru szkolnego w wychowawczej pracy szkolnej i w kształtowaniu osobowości uczniów.
„Pod wpływem wadowickich wspomnień Papieża przedstawiłem na sesji Rady Powiatu w 2000 r. projekt Konkursu Recytatorskiego i Teatralnego im. Jana Pawła II dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Radni przez aklamację przyjęli projekt i wkrótce entuzjaści teatru przystąpili do pracy” - wspomina Stanisław Bystrowicz.
W obydwu konkursowych kategoriach uwzględniona jest twórczość Jana Pawła II, a także dzieła autorów ujętych w programie nauczania szkół ponadpodstawowych.

Premiera pierwszych spektakli i zmagań recytatorskich miała miejsce 15 grudnia 2000 roku. Patronat sprawuje Starosta Gorlicki, a uczestnicy rywalizują o nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu.
Celem miało być „budzenie zainteresowań recytatorsko-teatralnych jako czynnika kształtowania osobowości i upowszechniania wybitnej literatury oraz wrażliwości na piękno i potęgę słowa polskiego”. Konkurs odbywa się w dwóch etapach - późną jesienią recytacja, a wczesną wiosną spotykają się szkolne zespoły teatralne.

Na przestrzeni lat komisję konkursową tworzyło liczne grono, któremu niezmiennie przewodniczy Stanisław Bystrowicz. Stałym członkiem komisji i opiekunem konkursów jest naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Tadeusz Mikrut. Pozostali członkowie komisji to poloniści, znawcy literatury i sztuki, instruktorzy teatralni, dyrektorzy GCK, MDK oraz MBP – Henryk Kuś, Barbara Brach, Barbara Fugiel, Adam Nowak, Paweł Nowicki, Bogdan Krok, Małgorzata Miller, Ewa Bugno, Małgorzata Zielińska, Irena Belniak, Dorota Zagórska, Janusz Zięba, Dominika Jodłowska – Kubala, a od 2016 roku również wicestarosta Jerzy Nalepka.

Jak podkreśla wicestarosta powiatu gorlickiego – recytowanie wierszy oraz występy teatralne pozwalają młodzieży na obcowanie ze słowem mówionym, przełamują bariery wstydu przed wystąpieniami publicznymi, a także bardzo często są bardzo przydatne w życiu dorosłym, dając możliwość swobodnej, pozbawionej zdenerwowania, wypowiedzi.

Odgrywanie ról aktorskich i recytacja są bardzo ważnymi czynnikami kształtowania osobowości młodych ludzi, uwrażliwiają na piękno mowy ojczystej oraz uczą odbioru literatury. Potwierdzeniem tego są wspomnienia nauczycieli oraz jednego z absolwentów.

Halina Osińska, wieloletni nauczyciel języka polskiego w ZS nr 1 w Gorlicach, podkreśla iż „Teatr w szkole jest jedną z metod nauczania i wychowania. Nie tylko pozwala uczniowi lepiej przygotować się do matury z języka polskiego, rozwija zainteresowania literackie i artystyczne, integruje grupę. Z moich doświadczeń wynika, że niektórzy pogubiwszy się w szkole (powtarzali klasę lub pałali niechęcią do nauki), poprzez aktywny udział w zajęciach teatralnych czy recytatorskich, odbudowali w sobie poczucie wartości i wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu (... ) Teatr pomaga młodym ludziom przełamać samotność, nabrać odwagi i wiary w samych siebie, pozwala w sposób kontrolowany wyrażać swoje emocje, uczy wrażliwości, kreatywności i pracy w zespole, odpowiedzialności za siebie i innych, kształtuje umiejętności potrzebne w różnych zawodach. Słowem teatr przygotowuje do życia”.

Absolwent ZSE w Gorlicach Łukasz Kalisz, kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, wspomina jak dzięki udziałowi w konkursie recytatorskim zrobił wrażenie na rektorze Seminarium. - „Na konkursie recytowałem wiersz Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena” i fragmenty homilii Jana Pawła II wygłoszonej 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na placu Zwycięstwa, zakończonej słynnym wezwaniem papieża „Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi!” Zostałem laureatem, a ten konkurs wspominam dlatego, iż wiąże się z moją pierwszą rozmową jaką odbyłem w Seminarium z ówczesnym ks. rektorem. Zachęcał, aby powiedzieć coś z pamięci, aby zarecytować wiersz czy fragment prozy. Ja – w przeciwieństwie do kolegów – nie miałem problemu z doborem tekstów. Wyrecytowałem doskonale opracowany do konkursu wiersz Norwida i fragment papieskiej homilii. Wywarłem dzięki temu bardzo dobre wrażenie na władzach seminarium. Z perspektywy czasu myślę, że można śmiało dopatrywać się w tej sytuacji „Bożego palca”, bo przypadki bywają jedynie w gramatyce.”- wspomina w publikacji Łukasz Kalisz.

Wszyscy nauczyciele i uczniowie biorący udział corocznie w konkursie serdecznie dziękują Starostwu Powiatowemu w Gorlicach za organizację i fundowanie cennych nagród oraz Panu Stanisławowi Bystrowiczowi za inicjatywę i reżyserię całego przedsięwzięcia.

Materiał do publikacji opracowały: Irena Kordys z ZSE w Gorlicach i Halina Osińska z ZS nr 1 w Gorlicach. Projekt okładki wykonał Wojciech Haberek z MDK w Gorlicach. Opracowanie graficzne i skład to dzieło Marcina Alibożka z ZS nr 1 w Gorlicach.

Do pobrania Księgę Pamiątkową pt. „Historia Konkursu Teatralno – Recytatorskiego im. Jana Pawła II w Powiecie Gorlickim tutaj   /plik pdf/

Informację opracowała i zdjęcia z jubileuszu wykonała Joanna Podsadowska.

1.
tn_img_6290.jpg
2.
tn_img_6291.jpg
3.
tn_img_6292.jpg
4.
tn_img_6293.jpg
5.
tn_img_6294.jpg
6.
tn_img_6295.jpg
7.
tn_img_6297.jpg
8.
tn_img_6308.jpg
9.
tn_img_6316.jpg
10.
tn_img_6320.jpg
11.
tn_img_6322.jpg
12.
tn_img_6335.jpg
13.
tn_img_6337.jpg
14.
tn_img_6339.jpg
15.
tn_img_6345.jpg
16.
tn_img_6348.jpg
17.
tn_img_6349.jpg
18.
tn_img_6354.jpg
19.
tn_img_6357.jpg
20.
tn_img_6359.jpg
21.
tn_img_6363.jpg
22.
tn_img_6364.jpg
23.
tnp1060497.jpg
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl